Hà Nội triển khai kế hoạch giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm

TP Hà Nội vừa xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao, tỷ lệ giải ngân là một trong các tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá, xếp loại cuối năm.

Công trường xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô - Ảnh: VGP

UBND TP. Hà Nội vừa có kế hoạch về tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Nhận định của TP. Hà Nội cho thấy, trong năm 2023, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, kết quả giải ngân năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị số vốn giải ngân cao nhất từ trước đến nay. Đến hết ngày 15/1/2024, lũy kế giải ngân của toàn thành phố là 50.690 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch thành phố giao, đạt 108% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (giá trị giải ngân cao hơn so với giải ngân năm 2022 đến hết ngày 31/1/2023 là 11,9% và cao hơn so với trung bình cả nước đến hết tháng 12 là 81,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số dự án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế; một số dự án sử dụng vốn ODA vướng mắc do gia hạn hiệp định vay, thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư kéo dài, năng lực một số nhà thầu hạn chế; các dự án thuộc lĩnh vực di tích gặp nhiều khó khăn do nhiều thủ tục đầu tư; số lượng dự án chuyển tiếp hoàn thành chưa cao2 ; nguồn thu từ đất của một số quận, huyện còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách của cấp huyện…

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công của thành phố là 81.033 tỷ đồng (gấp 1,72 lần so với đầu năm 2023), trong đó đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 36.100 tỷ đồng (gấp 2,24 lần so với kế hoạch năm 2023 giao đầu năm).

Dự báo năm 2024 là năm nhiều thách thức, khó khăn đối với Thành phố về tỷ lệ giải ngân, về huy động nguồn vốn, về những khó khăn, vướng mắc trong nhiều năm qua chuyển sang. Vì vậy, UBND Thành phố yêu cầu mỗi đơn vị cần phải có giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm để giải ngân được hết kế hoạch vốn được giao.

Đặc biệt là hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024; phấn đấu hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công.

UBND thành phố yêu cầu đề cao kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cá nhân, đơn vị liên quan, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao.

Tập trung triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm

Để thực hiện được mục tiêu này, TP. Hà Nội xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó trọng tâm là tập trung triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm, tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các công trình trọng điểm và các dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, giải ngân của đơn vị mình theo từng tháng, chi tiết từng dự án, hoàn thành trong tháng 01/2024, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Đối với 35 dự án (gồm 12 công trình trọng điểm và 23 dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn khác), các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai đến từng hạng mục công việc, tập trung thực hiện ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định đối với 81 dự án hết năm 2023 là hết thời gian thực hiện theo tiến độ dự án phê duyệt nhưng chưa thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư giai đoạn thực hiện của dự án: phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; khởi công dự án.

Các huyện, thị xã tập trung, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu chưa được phân bổ kế hoạch vốn từ đầu năm 2024, đảm bảo đủ điều kiện phân bổ tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 3/2024.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, các dự án chuyển tiếp, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi của năm 2024. Trong trường hợp không đảm bảo tiến độ, phải chủ động báo cáo UBND Thành phố từ sớm để có chỉ đạo và điều hành nguồn vốn phù hợp. Các đơn vị chịu trách nhiệm về việc không thực hiện theo tiến độ, dẫn đến dư cân đối nguồn vốn cho dự án trong kế hoạch năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm hoàn thành các dự án đưa vào khai thác, sử dụng.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu nhận diện rõ vấn đề, rõ vướng mắc, rõ địa chỉ giải quyết và chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đề xuất các biện pháp khắc phục đối với các khó khăn vượt thẩm quyền. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Quản lý chặt chẽ dự án, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.