Hai cổ đông lớn của Novaland thay đổi kế hoạch bán cổ phiếu để hỗ trợ cơ cấu nợ

CTCP Diamond Properties vừa bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu NVL, đạt gần 25% trên tổng số lượng đăng ký bán. Tương tự, CTCP NovaGroup cũng vừa bán ra 14,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương thực hiện hơn 20% kế hoạch.

CTCP Diamond Properties vừa có báo cáo về kết quả đợt bán cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư No Va (Novaland) đã đăng ký hồi cuối tháng 4. Theo đó, đơn vị này cho biết trong giai đoạn từ ngày 9/5 - 1/6 đã bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu NVL, đạt gần 25% trên tổng hơn 18,4 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch. 

Theo Diamond Properties, lý do không hoàn tất giao dịch là công ty thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ cơ cấu nợ của công ty. 

Phương thức bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu NVL trên là khớp lệnh. Tạm tính theo giá kết phiên mã NVL tại ngày 1/6 là 13.900 đồng/cp, Diamond Properties đã thu khoảng 63,2 tỷ đồng từ thương vụ trên. 

Sau giao dịch, số cổ phiếu NVL mà đơn vị này sở hữu đã giảm từ gần 201,6 triệu đơn vị còn hơn 197 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tại Novaland cũng giảm từ 10,336% còn 10,103% vốn điều lệ, thay vì giảm còn gần 183,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,418% vốn điều lệ như kế hoạch ban đầu. 

Diamond Properties là một cổ đông lớn của Novaland, đồng thời là doanh nghiệp có liên quan đến vợ chồng Chủ tịch HĐQT Novaland, ông Bùi Thành Nhơn và bà Cao Thị Ngọc Sương.

Tương tự, một cổ đông lớn khác có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn là CTCP NovaGroup cũng vừa công bố báo cáo về kết quả đợt bán cổ phiếu NVL như đã đăng ký vào đầu tháng 5. Theo đó, NovaGroup đã bán ra hơn 14,4 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 10/5 - 8/6, tương đương thực hiện hơn 20% trên tổng hơn 69,6 triệu cổ phiếu đăng ký bán.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh. Tạm tính theo mức giá kết phiên ngày 8/6 là 14.200 đồng/cp, ước tính NovaGroup đã thu được gần 205 tỷ đồng. 

Sau giao dịch, NovaGroup đã giảm sở hữu xuống còn gần 540 triệu cổ phiếu NVL, tỷ lệ sở hữu 27,69% vốn điều lệ, thay vì giảm còn gần 485,5 triệu cổ phiếu NVL, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,896% vốn điều lệ Novaland như kế hoạch ban đầu.

Lý do không hoàn tất giao dịch cũng tương tự Diamond Properties là thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch cơ cấu nợ của công ty.    

Các đợt bán cổ phiếu trên được Diamond Properties và NovaGroup đăng ký hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5, với cùng mục đích cân đối danh mục đầu tư, hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ, nghĩa vụ khác.   

Khi đó, lô cổ phiếu mà Diamond Properties và NovaGroup muốn bán lần lượt có giá thị trường gần 250 tỷ đồng và hơn 943 tỷ đồng.   

Đợt đăng ký bán cổ phiếu NVL của NovaGroup trên cũng diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp này vừa bán 12 triệu cổ phiếu NVL trong giai đoạn từ ngày 30/3 - 28/4, nhằm cùng mục đích là hỗ trợ cơ cấu nợ. Phương thức giao dịch là khớp lệnh, ước thu khoảng 171,6 tỷ đồng (tạm tính theo giá kết phiên mã NVL tại ngày 28/4). 

Số lượng bán này đạt gần 32% số lượng cổ phiếu NovaGroup đã đăng ký bán (38 triệu cổ phiếu) vào cuối tháng 3. Theo NovaGroup, lý do không hoàn tất kế hoạch cũng là thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ, cơ cấu nợ của công ty.  

chọn