Hoa Sen tăng vốn điều lệ lên gần 6.000 tỷ đồng

Sau khi phát hành thành công hơn 99,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Hoa Sen tăng từ 4.984 tỷ đồng lên 5.980 tỷ đồng.

Ngày 28/9, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) cho biết đã thực hiện phân phối cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính (NĐTC) 2020 - 2021.

Cụ thể, Hoa Sen đã phân phối gần 99, 7 triệu cổ phiếu cho 63.718 cổ đông với tỷ lệ thực quyền là 100:20, nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2021 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán. Dự kiến, ngày chuyển giao cổ phiếu trong tháng 10.

SAu khi hoàn tất, vốn điều lệ của Hoa Sen tăng gần 1.000 tỷ đồng, từ 4.984 tỷ đồng lên 5.980,5 tỷ đồng.

 Quá trình tăng vốn điều lệ của Hoa Sen. Nguồn: Báo cáo công ty, Quỳnh Anh tổng hợp.

Trong quý III NĐTC 2021 - 2022, Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần hơn 12.177 tỷ đồng, giảm 6,21% so với cùng kỳ, lãi sau thuế 265 tỷ đồng, giảm 1.436 tỷ đồng so với quý III NĐTC 2020 - 2021. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 1.700 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu NĐTC 2021 - 2022, doanh thu thuần của Hoa Sen đạt 41.771,5 tỷ đồng, tăng 26,85%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.138 tỷ đồng, giảm 2.234 tỷ đồng so với cùng kỳ NĐTC 2020 - 2021.

 Kết quả kinh doanh 9 tháng niên độ 2022 của Hoa Sen. Nguồn: BCTC công ty, Quỳnh Anh tổng hợp.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản ghi nhận hơn 23.078,9 tỷ đồng, giảm 13,29% so với đầu kỳ (1/10/2021), chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 3000 tỷ đồng, từ 4.534,9 tỷ đồng đầu kỳ xuống 1.997,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 12.344 tỷ đồng, chiếm 53,49% tổng tài sản.

chọn
T&T và 2 doanh nghiệp sẽ đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, khai thác vào năm 2027
Tuần tới, HĐND tỉnh Lâm Đồng sẽ họp xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Trong giai đoạn 1, cao tốc này sẽ được đầu tư với tổng vốn 19.521 tỷ đồng theo phương thức BOT, dự kiến khai thác vào năm 2027.