Hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản sẽ đáo hạn trong quý III/2022

Theo VNDirect, nhóm bất động sản sẽ là chiếm tỷ trọng 52% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riêng lẻ trong quý, tăng 166,9% so với quý II và 252,3% so với cùng kỳ sau khi phát hành một lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp với kì hạn ngắn trong giai đoạn 2020 - 2021.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu mới đây của Chứng khoán VNDirect, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý III/2022 sẽ đạt mức 64.696 tỷ đồng, tăng 82,7% so với quý II và 243,8% so với cùng kỳ. 

Trong đó, nhóm bất động sản sẽ chiếm tỷ trọng 52% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riêng lẻ trong quý, tương đương 33.624 tỷ đồng, tăng 166,9% so với quý II và 252,3% so với cùng kỳ. VNDirect cho rằng, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phát hành một lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp với kì hạn ngắn (1-2 năm) trong giai đoạn 2020 - 2021. 

Các doanh nghiệp bất động sản có giá trị đáo hạn cao nhất trong quý III bao gồm Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Mediterranena Revival Villas (7.200 tỷ đồng), CTCP Bông Sen (4.800 tỷ đồng), CTCP Osaka Garden (3.400 tỷ đồng). 

 Cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2022. (Nguồn: VNDirect). 

Liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, VNDirect cho biết, giá trị phát hành của nhóm này cũng đang có dấu hiệu giảm mạnh, chiếm tỷ trọng thứ 3 với 11% tổng giá trị phát hành riêng lẻ trong quý II/2022, đạt 12.248 tỷ đồng, giảm 58,9% so với quý trước và 78,2% so với cùng kỳ. 

Theo VNDirect, sự sụt giảm của nhóm bất động sản cũng là nguyên nhân chủ yếu đối với mức sụt giảm đáng kể trong đà tăng trưởng giá trị phát hành trái phiếu của toàn thị trường trong quý II/2022. 

Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý II đạt mức 111.814 tỷ đồng, tăng 71,9% so với quý I/2022 (chủ yếu do yếu tố Tết Nguyên đán). So sánh với cùng kỳ năm 2021, giá trị phát hành trong quý II/2022 giảm 43,7%, trong khi quý I/2022 đạt tăng trưởng 96,1%.

Đánh giá chung về tình hình 6 tháng đầu năm nay, VNDirect cho rằng đây là khoảng thời gian tương đối trầm lắng đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khi tổng giá trị phát hành giảm 23,7% so với cùng kỳ còn 176.867 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngành bất động sản đứng thứ hai chiếm tỷ trọng 24% tổng giá trị phát hành, giảm 41% so với nửa đầu năm 2021. 

 

chọn
Ông Phạm Nhật Vượng và những lần trực tiếp góp vốn thành lập công ty
Ngày 6/10, ông Phạm Nhật Vượng đã góp vốn thành lập VMI JSC chuyên quản lý và đầu tư BĐS. Đây cũng là một trong số ít những doanh nghiệp do ông Vượng là cổ đông trực tiếp nắm quyền sở hữu chi phối.