KBSV: Hoạt động mua lại trái phiếu dự báo sẽ tăng trở lại trong các tháng tiếp theo

Theo số liệu của KBSV, hoạt động mua lại trái phiếu giảm mạnh trong tháng 1 với giá trị mua lại đạt 7.394 tỷ đồng. Song, việc mua lại được dự báo tiếp tục tăng trở lại trong các tháng tiếp theo, khi tình hình kinh doanh cải thiện hơn.

Báo cáo trái phiếu tháng 1 của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ảm đạm trong tháng 1 với tổng giá trị phát hành đạt 3.650 tỷ đồng, song đã tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. 

So sánh với các tháng trước, giá trị phát hành này đã sụt giảm đáng kể từ mức trung bình khoảng 43.000 tỷ đồng, tương đương giảm 91%. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 10,7%/năm, kỳ hạn trung bình là 5,25 năm. 

 

Trong tháng 1, chỉ có hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.650 tỷ đồng và một đợt phát hành ra công chúng của Vingroup trị giá 2.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản (gồm Vingroup với lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng ra công chúng và Tracodi phát hành riêng lẻ 450 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng 67%, trong khi doanh nghiệp phát hành 1.200 tỷ đồng còn lại là Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (thành viên nhóm CII) thuộc lĩnh vực xây dựng.

Trong năm 2024, ước tính có khoảng 279.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, với hơn 115.000 tỷ đồng là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản (chiếm 41,4%), tiếp theo là nhóm tổ chức tài chính với hơn 81.000 tỷ (chiếm 29%).

Số liệu của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho thấy, riêng trong tháng 2, dự tính sẽ có khoảng 4.880 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, tăng 335% so với tháng trước, trong đó, nhóm bất động sản chiếm 49% và lĩnh vực khác chiếm 31%. Cao điểm trái phiếu đáo hạn của ngành bất động sản sẽ rơi vào tháng 9 với giá trị khoảng 20.000 tỷ đồng. 

 

Theo VBMA, có 7 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng 1 với tổng giá trị khoảng 8.432 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu) và 5 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc.

Mặt khác, trong tháng 1, có 34 doanh nghiệp thực hiện mua lại trước hạn, với giá trị mua lại đạt 7.394 tỷ đồng, giảm 31,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm mạnh so với giá trị gần 40.000 tỷ đồng của tháng 12/2023.

Song nói về vấn đề này, trong báo cáo trái phiếu mới nhất của KBSV, chuyên viên phân tích từ đơn vị này nhận định, mặt bằng lãi suất thấp là động lực chính để các doanh nghiệp mua lại các trái phiếu phát hành với lãi suất cao trong giai đoạn trước. Do đó, việc mua lại trái phiếu trước hạn được dự báo tiếp tục tăng trở lại trong các tháng tiếp theo, khi tình hình kinh doanh cải thiện hơn.   

 

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.