Hơn nửa dân số Việt Nam sẽ mua hàng online vào năm 2025

Mục tiêu đến năm 2025, có 55% dân số Việt Nam sẽ tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng trung bình 600 USD/người/năm.
Mục tiêu hơn nửa dân số Việt Nam sẽ mua hàng online vào năm 2025 - Ảnh 1.

55% dân số sẽ tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng trung bình 600 USD/người/năm đến năm 2025.(Ảnh: itemsitraining.com)

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa kí quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch về quy mô, mục tiêu đến năm 2025, có 55% dân số sẽ tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng trung bình 600 USD/người/năm.

Doanh số thương mại điện tử của mô hình thương mại điện tử doanh nghiệp - người tiêu dùng B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 25%/năm, đạt 35 tỉ USD, chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Về các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử, mục tiêu đến năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 50%, trong đó thanh toán qua các tổ chức trung gian chiếm 80%. 

Chi phí cho chuyển phát và hoàn tất đơn hàng chặng cuối trung bình chiếm 10% giá thành sản phẩm trong thương mại điện tử. 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử.

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, các địa phương ngoài Hà Nội và TP HCM chiếm 50% giá trị giao dịch thương mại điện tử B2C của toàn quốc. 50% số xã và các đơn vị hành chính tương đương trên cả nước có hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến.

80% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến. 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử; 40% có các ứng dụng di động.

Ngoài ra, 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.