HoREA đề nghị cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 4 đợt/năm

Liên quan đến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP, HoREA đã đưa ra đề nghị cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 4 đợt trong một năm.

Liên quan đến tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019, theo Hiệp hội BĐS TP HCM (HoREA) thống kê: Đã có hơn 210 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với hơn 900 lượt phát hành, với tổng giá trị phát hành gần 297.000 tỉ đồng (tăng 32% so với năm 2018). Qui mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 10,93% GDP.

HoREA đề nghị cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 4 đợt/năm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Minh Anh.

Đáng chú ý, trong đó, doanh nghiệp bất động sản phát hành 106.500 tỉ đồng, chiếm khoảng 38%; kì hạn bình quân 3,7 năm; lãi suất bình quân 10,3%/năm, nhưng cũng có một số doanh nghiệp có lãi suất 12 - 14%/năm. Riêng Công ty H.H có lãi suất trái phiếu 20%/năm chỉ là trường hợp cá biệt.

Cũng theo thống kê này, tỉ lệ phát hành trái phiếu thành công của doanh nghiệp bất động sản đạt 88,1%, thấp hơn tỉ lệ của nhóm ngân hàng (98,2%), phát triển hạ tầng (99,5%), năng lượng (99,2%) và tỉ lệ nhà đầu tư trái phiếu bất động sản là cá nhân chiếm 10,7%.

Cũng theo thống kê của HoREA, trong tháng 1/2020, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 13.374 tỉ đồng, trong đó, doanh nghiệp bất động sản đã phát hành 7.364 tỉ đồng, chiếm đến 55%. Đáng lưu ý là tỉ lệ nhà đầu tư cá nhân đã tăng lên rõ rệt, chiếm 17,6%.

Với tình hình phát hành trái phiếu của doanh nghiệp trong thời gian qua, HoREA cho hay hiệp hội tán thành và cơ bản thống nhất với "Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP" (Dự thảo).

Tuy nhiên, Hiệp hội này cũng đưa ra một số đề nghị. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản (1.h) điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP qui định: Đảm bảo dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành không vượt quá ba (03) lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quí gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng các tổ chức tín dụng thực hiện theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

HoREA cho rằng hiện nay chưa cần thiết qui định nội dung Khoản (1.h) Điều 10 "Dự thảo" vì qua kết quả hoạt động phát hành trái phiếu của 177 doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2019, đã cho thấy có đến 149 doanh nghiệp, chiếm 84,2%, có giá trị phát hành trái phiếu dưới ba lần vốn chủ sở hữu; chỉ có 28 doanh nghiệp, chiếm 15,8%, có giá trị phát hành trái phiếu trên ba lần vốn chủ sở hữu. 

Bởi lẽ, theo HoREA, tổng giá trị phát hành trái phiếu phụ thuộc vào nhu cầu vốn của từng loại hình doanh nghiệp.

Cũng tại điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, ở khoản 1.i đang qui định mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu sáu tháng. Trái phiếu phát hành trong một đợt phát hành phải có cùng điều kiện, điều khoản.

Về khoản này, HoREA đã đưa ra đề nghị cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 4 đợt trong một năm, vì các doanh nghiệp lớn thường có nhiều dự án đầu tư có nhu cầu huy động vốn trái phiếu; không cần thiết qui định khoảng cách thời gian tối thiểu 6 tháng giữa hai đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm. 

Đánh giá thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản của HoREA

Mặt tích cực:

+ Có đến 84,2% số doanh nghiệp phát hành trái phiếu có tổng giá trị trái phiếu dưới 03 lần vốn chủ sở hữu, đảm bảo được yếu tố an toàn và hợp .

+ Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một kênh huy động vốn quan trọng, thay thế một phần nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho các dự án bất động sản.

+ Các doanh nghiệp bất động sản được bổ sung nguồn vốn đầu tư với cơ chế mềm hơn, so với việc phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được vay tín dụng ngân hàng.

+ Các ngân hàng thương mại cũng đỡ bị áp lực, đỡ phải gánh vác việc cung ứng tín dụng trung, dài hạn cho các doanh nghiệp bất động sản, giảm thiểu được rủi ro.

+ Xu thế gia tăng các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (là cá nhân) là tín hiệu đáng mừng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa đầu tư, huy động thêm được nguồn vốn nhàn rỗi rất lớn trong xã hội tham gia đầu tư, thay vì chỉ gửi tiết kiệm.

+ Qua trường hợp Công ty Bất động sản S.B chào bán 150 tỉ đồng trái phiếu 24 tháng có lãi suất 18%/năm, nhưng không có nhà đầu tư mua, cho thấy các nhà đầu tư trái phiếu cũng đã thể hiện năng lực và trình độ đánh giá, lựa chọn danh mục đầu tư khả thi để tránh rủi ro.

Một số tồn tại, bất cập đáng quan ngại:

+ Theo thống kê của Bộ Tài chính, trong 11 tháng đầu năm 2019, có 28/177 doanh nghiệp, chiếm 15,8% có giá trị trái phiếu phát hành vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, đáng lưu ý là có đến 11 doanh nghiệp vượt 50 lần (chiếm tỉ lệ 6,2%); có 06 doanh nghiệp vượt 100 lần (chiếm tỉ lệ 3,38%) vốn chủ sở hữu.

+ Một số doanh nghiệp bất động sản có lãi suất trái phiếu lên đến 12 - 14%/năm, cao hơn mức lãi suất trái phiếu bình quân, cá biệt có doanh nghiệp có lãi suất trái phiếu ở mức tối đa là 20%/năm.

+ Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa thật đảm bảo tính minh bạch.

+ Chưa có đầy đủ cơ chế kiểm soát hiệu quả việc phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

+ Chưa có nhiều đơn vị tư vấn có năng lực để thực hiện đánh giá chỉ số tín nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu, đánh giá tính khả thi của phương án phát hành trái phiếu.

+ Vấn đề cần quan tâm là có một số doanh nghiệp chưa đảm bảo yếu tố minh bạch, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin, không làm rõ mục đích sử dụng vốn trái phiếu và phương án trả nợ gốc, trả lãi, nên có tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư trái phiếu, nhất là nhà đầu tư cá nhân.

+ Việc gia tăng tỉ lệ nhà đầu tư cá nhân (trong đó có nhiều nhà đầu tư không chuyên nghiệp) cũng đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ, kỹ năng đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp phát hành trái phiếu và danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.