HOSE nhắc nhở Tập đoàn Hòa Bình vì giao dịch với các bên liên quan chưa đúng quy định

HOSE vừa đưa ra thông báo nhắc nhở Hòa Bình về việc vi phạm quy định về công bố thông tin và thực hiện giao dịch với các bên liên quan chưa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo nhắc nhở gửi tới CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC).

HOSE cho biết, qua rà soát hồ sơ báo cáo/công bố thông tin của Hòa Bình trong thời gian vừa qua, HOSE nhận thấy, Hòa Bình không thực hiện công bố thông tin quyết định về việc trở thành/không còn là công ty mẹ của một số công ty như CTCP Kỹ thuật Hòa Bình Oseven, Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc, Công ty TNHH Bất động sản Pax Land, Công ty TNHH MTV Pax Sky, CTCP Tiến Phát Tân Thuận.

Bên cạnh đó, Hòa Bình cũng thực hiện giao dịch với các bên liên quan chưa đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 292, 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán và Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC như trên.

Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị Hòa Bình nghiêm túc tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, báo cáo kết quả khắc phục các vi phạm nêu trên về Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, HOSE cũng hai lần gửi thông báo đến Hòa Bình vào ngày 31/1 và ngày 8/2, nhắc nhở công ty về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý IV/2022 (riêng lẻ và hợp nhất).

Đến ngày 10/2, doanh nghiệp đã công bố các báo cáo tài chính tự lập quý IV/2022.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

h) Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết;

j) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng...;

chọn
DIC Group thay Tổng Giám đốc trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên
DIC Group vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tăng theo nguyện vọng cá nhân của lãnh đạo này. Người được bầu vào vị trí thay thế là ông Nguyễn Quang Tín, một Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp.