HUD6 miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT

HUD6 vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty đối với ông Trương Thanh Huy và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thu Hằng kể từ ngày 10/11, theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (mã chứng khoán: HU6) vừa thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty đối với ông Trương Thanh Huy kể từ ngày 10/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 11/4/2018. Theo báo cáo tại ngày 10/11, ông Huy đang nắm giữ 47.250 cổ phiếu HU6 (tương đương 0,63% vốn điều lệ).

Bên cạnh đó, công ty phân công ông Nguyễn Huy Hạnh -  Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc HUD6 phụ trách HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 10/11 để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT cho đến khi bầu xong Chủ tịch HĐQT công ty theo quy định.

Cùng ngày, HUD6 cũng thông báo miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thu Hằng kể từ ngày 10/11, theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, bổ nhiệm bà Phạm Thị Như Trang - Ủy viên Ban kiểm soát công ty phụ trách Ban kiểm soát cho đến khi bầu xong Trưởng ban kiểm soát theo quy định. 

Như vậy, sau điều chỉnh, HĐQT của HUD6 còn lại 4 thành viên là ông Nguyễn Huy Hạnh, ông Hoàng Đức Phương, ông Nguyễn Hồng Lâm và ông Ngô Liên Hương. Ban kiểm soát của công ty còn lại 2 thành viên là bà Trần Thị Hạnh và bà Phạm Thị Như Trang.

Năm nay, HUD6 có kế hoạch dùng 80 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam tỉnh Hải Dương và phát triển các dự án mới. Bên cạnh đó, công ty cũng đề xuất tham gia làm chủ đầu tư cấp II tại các dự án do Tổng Công ty HUD làm chủ đầu tư.

chọn
Nhiều doanh nghiệp BĐS, xây dựng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi năm 2023
Năm 2023, trước tình hình kinh tế gặp khó, nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm BĐS, xây dựng đã lên kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận đi lùi so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 như Đất Xanh Services, Vinaconex, Viglacera, Sonadezi Long Thành, CII,,...