Hưng Yên được phép chuyển 65,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 65,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Hưng Yên được phép chuyển 65,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp - Ảnh 1.

Hưng Yên được phép chuyển 65,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. (Ảnh minh họa: Huy Hoàng).

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn số 1085/TTg-NN ngày 18/8/2021 chấp thuận việc UBND tỉnh Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng 65,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thưc hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyết định về việc triển khai, tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

chọn