IDICO sắp chi gần 660 tỷ đồng tạm ứng trả cổ tức năm 2022 trong tháng 9

Ngày 6/9, IDICO dự kiến chi tạm ứng trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, cổ đông khi sở hữu 1 cổ phiếu IDC sẽ được nhận 2.000 đồng. Với gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDICO cần chi gần 660 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) vừa có thông báo về việc chi tạm ứng trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng), ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 22/8. Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức là ngày 6/9.

Về địa điểm chi trả cổ tức, đối với chứng khoán lưu ký thì người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký thì người sở hữu sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán của IDICO.

Với gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDICO cần chi gần 660 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, IDICO đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 40%, tương đương với mức chi trả năm 2021.

Trước đó, vào ngày 28/6, công ty đã hoàn thành phát hành gần 30 triệu cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, cùng với đó, công ty cũng chi trả cổ tức tỷ lệ 6% bằng tiền mặt vào ngày 10/6 và tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 24% trong năm 2021. Như vậy, IDICO hoàn thành kế hoạch trả cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 40% gồm 30% tiền mặt và 10% cổ phiếu. 

Về tình hình kinh doanh của công ty, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IDICO đạt 4.981 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty lần lượt đạt 2.187 tỷ đồng và 1.751 tỷ đồng, tăng 3,9 lần và 4,1 lần.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 2.333 tỷ đồng, như vậy, công ty đã thực hiện được 94% chỉ tiêu sau nửa đầu năm. 

Theo dự báo của VCSC, doanh thu trong năm nay của IDICO tăng 79% so với cùng kỳ, đạt 7.700 tỷ đồng, lãi ròng tăng 368%, đạt 2.100 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoàn thành ghi nhận từ khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch 5 trong nửa đầu năm nay và các khoản ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN một lần cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (21-27/11): Duyệt làm nút giao vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long, chuẩn bị khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
Duyệt làm nút giao đường vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long; khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu vào tháng 4/2023; 156.000 tỷ đồng làm 5 cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên... là những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông nổi bật trong tuần.