IDICO giảm nợ, cải thiện dòng tiền nhờ khoản lãi hơn 2.000 tỷ đồng sau 6 tháng kinh doanh

Theo BCTC của IDICO, công ty đạt lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, nhờ đó giảm các khoản phải trả và nợ vay sau 6 tháng đầu kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty cũng có

Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu thuần quý II đạt 3.308 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ doanh thu dịch vụ khu công nghiệp (KCN) tăng gấp 7,5 lần lên 3.060 tỷ đồng.

Theo IDICO, trong quý, công ty đã ghi nhận doanh thu các hợp đồng tại dự án KCN Nhơn Trạch 5, KCN Phú Mỹ 2, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng và KCN Hựu Thạnh, đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định. 

Giá vốn hàng bán tăng 35%, biên lợi nhuận gộp tăng, lợi nhuận gộp của IDICO đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 8,8 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

  KQKD 6 tháng của IDICO. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp).  

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IDICO đạt 4.981 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty lần lượt đạt 2.187 tỷ đồng và 1.751 tỷ đồng, tăng 3,9 lần và 4,1 lần.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 2.333 tỷ đồng, như vậy, công ty đã thực hiện được 94% chỉ tiêu sau nửa đầu năm. 

Theo báo cáo tài chính này, tại thời điểm cuối quý II, IDICO ghi nhận 4.728 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, giảm 24% so với đầu năm, đa phần là từ tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng nhận trước tại các KCN Nhơn Trạch 5, KCN Phú Mỹ 2, KCN Mỹ Xuân A,... Trong đó, doanh thu chưa thực hiện tại KCN Nhơn Trạch 5 giảm hơn 99,3% so với đầu năm.  

Đây cũng là mức doanh thu chưa thực hiện cao thứ 3 trong các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp đại chúng. Theo MB Securities (MBS) nhận định, doanh thu chưa thực hiện tại các KCN được kỳ vọng sẽ ghi nhận dần vào doanh thu giai đoạn năm 2022 - 2026.  

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của IDICO đạt 16.330 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.305 tỷ đồng tại các dự án KCN, tăng 15%. 

Các khoản phải thu của IDICO cũng tăng 42% so với đầu năm, chủ yếu do ghi nhận thêm khoản phải thu đối với CTCP Trường Phước theo hợp đồng ghi nhớ hợp tác kinh doanh dự án KCN Bình Phước. 

Về phần nợ vay, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II của IDICO đã giảm 12% so với thời điểm đầu năm, còn 9.723 tỷ đồng tại cuối quý II, trong đó, nợ tài chính đã giảm 5% còn 3.343 tỷ đồng.  

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong nửa đầu năm, công ty đã chi 2.416 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời giảm hơn 2.015 tỷ đồng các khoản phải trả.

Nhờ khoản lãi trước thuế 2.187 tỷ đồng cùng dòng tiền 681 tỷ đồng từ khấu hao tài sản cố định, bất động sản đầu tư và lợi thế thương mại và 2.227 tỷ đồng từ đi vay, dòng tiền thuần trong kỳ của công ty dương gần 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 189 tỷ đồng.

Tag:
chọn