Cường Thuận IDICO thực hiện gần 70% chỉ tiêu lãi sau nửa năm, nợ tài chính chiếm phần lớn tổng nguồn vốn

6 tháng đầu năm, Cường Thuận IDICO thực hiện gần 70% chỉ tiêu lãi nhờ doanh thu thu phí giao thông và từ thi công lắp đặt và xây dựng công trình. Tính tới cuối quý II, nợ tài chính của công ty chiếm 60% tổng nguồn vốn và cao gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã chứng khoán: CTI) đạt doanh thu thuần 474,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu trong kỳ của công ty chủ yếu đến từ doanh thu thu phí giao thông trạm thu phí Km 1841 + 912 Quốc lộ 1 (158,2 tỷ đồng), doanh thu từ thi công lắp đặt và xây dựng công trình (144 tỷ đồng), ghi nhận thêm doanh thu thu phí giao thông BOT 319 (21,7 tỷ đồng),...

Sau khi trừ các khoản chi phí, giá vốn, công ty báo lãi sau thuế 53,7 tỷ đồng, tăng 28%, tương đương thực hiện 67% mục tiêu lợi nhuận năm.

KQKD 6 tháng đầu năm Cường Thuận IDICO. (Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Trong kỳ, dòng tiền thuần của Cường Thuận IDICO âm 73,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 6,4 tỷ đồng do giảm khoản tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia cũng như giảm tiền thu từ đi vay. Cùng với đó, trong kỳ, công ty không ghi nhận khoản tiền thu hồi cho vay, bán công cụ nợ cũng như tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 4.563 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 74% tổng tài sản công ty là 3.378 tỷ đồng khoản tài sản cố định.

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận 570 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn tại các dự án như Khu dân cư xã Phước Tân (230 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang (83 tỷ đồng), chi phí dự án khai thác đá Thiện Tân 10 (118 tỷ đồng),... 

Giá trị hàng tồn kho của Cường Thuận IDICO đạt 133 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, phần lớn là tăng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (85,6 tỷ đồng) và thành phẩm (26,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty cũng có 223,2 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn, tăng 59% so với đầu năm, phần lớn là khoản phải thu khác 120 tỷ đồng từ hoạt động ứng tiền mua đất giải phóng mặt bằng (69 tỷ đồng), ký quỹ phục hồi môi trường (12,8 tỷ đồng), ứng trước tiền chuyển nhượng cổ phần Công ty An Thuận Phát (10,3 tỷ đồng),... 

Về phần nợ tài chính, công ty ghi nhận 2.757 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm, cao gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 60% trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, chủ yếu là các khoản vay từ Vietinbank, TPBank,...

chọn
FDI sẽ là điểm sáng trong bối cảnh thị trường thiếu vốn
Theo Savills Việt Nam, trong bối cảnh tín dụng hạn chế và thiếu vốn sẵn có trên thị trường trong nước, sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như vốn nước ngoài vào thị trường là điều đang được kỳ vọng.