[Infographic] 5 chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản 2023

Những chính sách mới về quản lý thị trường bất động sản, chào bán trái phiếu riêng lẻ, nới room tín dụng,... dự báo sẽ có nhiều tác động tới thị trường nhà đất năm 2023.