8 chính sách lớn tác động vào thị trường bất động sản năm 2022

Từ năm 2022, thị trường bất động sản sẽ có thêm nhiều quy định mới liên quan đến việc vay vốn, lãi suất mua nhà, sổ đỏ...
8 chính sách lớn tác động vào thị trường bất động sản năm 2022 - Ảnh 1.