Thị trường

[Infographic] Kế hoạch phát triển nhà ở Bình Định giai đoạn 2020 - 2025

Giai đoạn 2020 - 2025, Bình Định sẽ phát triển hơn 11 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 107.407 căn nhà.

Theo quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, địa phương này sẽ phát triển khoảng 11.065.921 m2 sàn nhà ở, tương ứng 107.407 căn nhà.

Trong các loại hình nhà ở phát triển mới, nhà ở dân tự xây dựng chiếm tỷ trọng chủ yếu với khoảng 6.612.549 m2 sàn (tương ứng 59,75%), nhà ở thương mại phát triển thêm 3.567.754 m2 sàn (chiếm 32,25%), nhà ở xã hội phát triển thêm 885.618 m2 sàn (chiếm 8%).

Cụ thể, Bình Định sẽ phát triển khoảng 58.957 căn nhà, trong đó nhà ở riêng lẻ khoảng 49.855 căn (chiếm tỷ lệ 84,56%), nhà chung cư khoảng 9.102 căn (chiếm tỷ lệ 15,44%).

Về nhà ở xã hội, Bình Định sẽ phát triển khoảng 12.860 căn nhà, với diện tích khoảng 885.618 m2. Diện tích nhà ở xã hội dành để cho thuê khoảng 177.123m2 (chiếm khoảng 20% tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành).

Đối với nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư, Bình Định có 202 dự án tập trung chủ yếu ở TP Quy Nhơn (49 dự án), TX Hoài Nhơn (40 dự án), thấp nhất là huyện An Lão với 4 dự án.

Phát triển nhà ở Bình Định giai đoạn 2020 - 2025 - Ảnh 1.

Thị trường
 
chọn