Quảng Nam sẽ giảm quy mô KCN Tam Anh - Hàn Quốc nếu chậm hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc (chủ đầu tư KCN Tam Anh - Hàn Quốc) đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành 100% hạ tầng trên phạm vi diện tích đất đã giao (giai đoạn 1). Nếu không thực hiện đúng tiến độ cam kết thì yêu cầu điều chỉnh giảm phần diện tích chưa được giao đất.

Ngày 10/6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn chỉ đạo về việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - Hàn Quốc.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (BQL) làm việc, yêu cầu Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành 100% hạ tầng trên phạm vi diện tích đất đã giao (giai đoạn 1) KCN Tam Anh - Hàn Quốc theo đúng tiến độ là trong quý IV/2022 và quy hoạch được duyệt, đảm bảo đáp ứng các điều kiện thu hút đầu tư các dự án thứ cấp vào KCN.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KCN đảm bảo tỷ lệ lấp đầy ít nhất 90% diện tích đất công nghiệp giai đoạn 1 (50 ha đất công nghiệp giai đoạn 1).

BQL chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện của Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc; trường hợp công ty không thực hiện đúng tiến độ cam kết (giai đoạn 1) thì yêu cầu điều chỉnh phạm vi dự án (giảm phần diện tích chưa được giao đất).

Đối với phần diện tích 16 ha trong phạm vi giai đoạn 2 KCN Tam Anh - Hàn Quốc, BQL chủ động làm việc với UBND huyện Núi Thành và công ty đề xuất phần diện tích đất giao để đảm bảo mặt bằng bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp đang thực hiện dự án và đấu nối nhánh đường số 2 đến đường Việt Hàn trước tháng 12/2022.

Hồi tháng 3, BQL có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho chủ trương triển khai lập thủ tục đầu tư dự án Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 3 tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành.

Trước đề nghị trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao BQL rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - Hàn Quốc để xem xét, thu hồi diện tích sử dụng không hiệu quả hoặc không sử dụng đúng tiến độ và bổ sung, khớp nối với diện tích dự kiến của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 3; báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

KCN Tam Anh - Hàn Quốc do Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh – Hàn Quốc làm chủ đầu tư với quy mô 200 ha tại xã Tam Anh Bắc.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 5/4/2013, điều chỉnh lần hai năm 2017. Chủ đầu tư cam kết đến quý I/2018 hoàn chỉnh đưa giai đoạn 1 đi vào hoạt động với tổng diện tích là 90 ha.

Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh – Hàn Quốc thành lập tháng 4/2013, trụ sở tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam do ông Lee Chung Keun làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 525 tỷ đồng.

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.