Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở thị trấn Văn Điển.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, thị trấn Văn Điển có 4 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Nhà văn hóa Quốc Bảo; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tứ Hiệp; Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ đường Ngọc Hồi (đầu ngõ 373 đường Ngọc Hồi) đến đình Văn Điển; Nâng cấp cải tạo trạm bơm tiêu Đại Áng.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Thị trấn Văn Điển trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Trì. Theo văn bản này, thị trấn Văn Điển có nhiều dự án khác những dự án đã nêu trên nghị quyết 21 dự kiến sắp được thu hồi đất, gồm có:

- Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

- Khu nhà ở gia đình quân đội và tuyến đường nối phố Linh Đường với đường Tựu Liệt của Tổng Công ty đầu tư và phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.

- Xây dựng Trụ sở UBND thị trấn Văn Điển của UBND huyện Thanh Trì.

- Đường nối đường Phan Trọng Tuệ với cầu Yên Ngưu Thị Trấn Văn Điển của UBND huyện Thanh Trì.

- Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Ngọc Hồi (đầu ngõ 373 đường Ngọc Hồi) đến đình Văn Điển của UBND huyện Thanh Trì.

- Cải tạo, mở rộng tuyến đường Đôi Huyện ủy đoạn từ Ngọc Hồi đến đường nối Pháp Vân tới khu đấu giá Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (giai đoạn 2) của UBND huyện Thanh Trì.

Xem thêm danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Trì TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.

chọn