Kế hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Hoàng Hanh.

Hoàng Hanh là một xã thuộc thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xã có diện tích 4,64 km², dân số năm 2019 là 4.101 người, mật độ dân số đạt 884 người/km². Xã Hoàng Hanh có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Tân Hưng; phía tây giáp xã Quảng Châu; phía nam giáp Sông Hồng; phía bắc giáp xã Hồng Nam.

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Hoàng Hanh trên bản đồ Google vệ tinh.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2030 thành phố Hưng Yên do UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt ngày 26/4/2021, xã Hoàng Hanh hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai trong năm 2021, bao gồm các dự án sau:

- Bến bốc xếp và kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Đấu giá quyền sử dụng đất.

- Xây dựng ĐZ & TBA chống quá tải cho khu vực TPHY giai đoạn 1 năm 2021

- Xây dựng ĐZ & TBA chống quá tải cho khu vực TPHY giai đoạn 2 năm 2021.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng cây hàng năm sang CLN.

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Hưng Yên TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hanh TẠI ĐÂY

chọn