Kế hoạch thẩm định cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự kiến thông qua vào tháng 4

Dự kiến hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) hoàn thành trước ngày 11/2, kế hoạch triển khai thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu kỹ thuật dự án dự kiến thông qua vào tháng 4/2023.

Theo báo Cao Bằng, UBND tỉnh vừa tổ chức họp triển khai các nội dung, kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). 

Dự án đầu tư theo hình thức PPP có chiều dài 121 km, trong đó, trên địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km và qua tỉnh Cao Bằng khoảng 63 km.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại quyết định ngày 16/1/2023 với tổng mức đầu tư điều chỉnh 22.690 tỷ đồng.

Nguồn vốn giai đoạn 1 là 13.174 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 9.516 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 1 gồm 6.580 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước, chiếm 49,92% tổng mức đầu tư; vốn nhà đầu tư và các nguồn vốn khác 6.594 tỷ đồng.

 

Điểm đầu dự án tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn); điểm cuối tại ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (Trùng Khánh).

 

Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2020 - 2025, giai đoạn 2 sau năm 2025; thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn khoảng 23 năm (từ 2026 - 2049) sẽ được xác định cụ thể trong bước Báo cáo nghiên cứu khả thi, đàm phán, ký kết hợp đồng dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng, đến nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đang hoàn thiện cập nhật tổng mức đầu tư, phương án tài chính, phấn đấu hoàn thành trước ngày 11/2.

Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho cả dự án khoảng 212,16 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Đối với hồ sơ đánh giá tác động môi trường, ngày 31/1, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có văn bản gửi UBND tỉnh và tỉnh Lạng Sơn về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án; dự kiến thời gian phê duyệt trước ngày 16/4.

Về giải phóng mặt bằng, giai đoạn 1 tại địa phận huyện Thạch An đã cắm 242/363 cọc, địa phận huyện Quảng Hòa cắm 199/337 cọc.

Các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu kỹ thuật dự án dự kiến thông qua vào tháng 4/2023 và kế hoạch triển khai dự án tuyến kết nối thành phố sẽ diễn ra vào quý III, IV/2023.

chọn
Cận cảnh đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy đang giải phóng mặt bằng
Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 và hiện đang giải phóng mặt bằng.