Khai báo y tế không trung thực có thể bị xử lí hình sự

Người biết bản thân mắc bệnh truyền nhiễm nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị xử lí hình sự.
Khai báo y tế không trung thực có thể bị xử lí hình sự - Ảnh 1.