Khám chữa bệnh vào thứ 7, chủ nhật có được hưởng BHYT không?

Theo các quy định về đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, người dân có thể nghiên cứu, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở có thực hiện khám chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, nội dung hợp đồng khám chữa bệnh BHYT giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH được lập theo Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Tùy theo điều kiện của cơ sở khám chữa bệnh mà cơ quan BHXH và cơ sở khám chữa bệnh thống nhất bổ sung nội dung trong hợp đồng, trong đó có cả thống nhất việc triển khai khám chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, nhưng không trái quy định của pháp luật về BHYT, về lao động, về khám chữa bệnh.

Như vậy, hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh đều phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về lao động và thời gian lao động, do vậy các cơ sở y tế quyết định có hoặc không tổ chức khám, chữa bệnh BHYT phải dựa trên khả năng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Khám chữa bệnh vào thứ 7, chủ nhật có được hưởng BHYT không? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hànộimới).

Bệnh viện có tổ chức khám BHYT vào ngày nghỉ

Theo Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC, nếu tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, bệnh viện phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám, chữa bệnh trước khi thực hiện.

Khi đến khám, chữa bệnh BHYT vào những ngày nghỉ, ngày lễ tại các bệnh viện này, người bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định.

Về phía bệnh viện, bệnh viện phải có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh có BHYT và thông báo trước cho người bệnh. Người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT (nếu có).

Bệnh viện không tổ chức khám BHYT vào ngày nghỉ

Trong trường hợp cấp cứu vào ngày nghỉ, ngày lễ, người bệnh vẫn được hưởng quyền lợi BHYT như những ngày trong tuần. Theo Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, trong trường hợp cấp cứu, người bệnh được đến khám chữa bệnh tại bất cứ cơ sở y tế nào cũng đều được coi là trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và được BHYT chi trả theo mức quy định.

Hiện nay, theo các quy định về đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, người dân có thể nghiên cứu, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở có thực hiện khám chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Bên cạnh đó khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe người dân cũng không nên chờ đến ngày nghỉ mới đi khám mà nên khám, chữa bệnh kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.

chọn