Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Ngày 9/1, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bổ sung tài liệu phục vụ báo cáo giải trình Cục Đường cao tốc Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Trước đó, Cục Đường cao tốc Việt Nam đã có ý kiến đề nghị tỉnh Lâm Đồng giải trình, tiếp thu chỉnh sửa hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại văn bản số 211/UBND-GT ngày 8/1, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, CTCP Tập đoàn Đèo Cả khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan đối với các nội dung tiếp thu bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo đầy đủ và chất lượng để cung cấp cho Cục Đường cao tốc Việt Nam (nộp về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 20/1/2024).

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan kiểm tra việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, tài liệu của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh đảm bảo thành phần, chất lượng theo yêu cầu của Cục Đường cao tốc Việt Nam; sau khi hoàn thiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu nêu trên, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh để gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam trước ngày 25/1/2024...

Dự án đường bộ Cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66 km; trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng chiều dài 55 km; đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai chiều dài 11 km. Cao tốc này có chiều rộng nền đường 17 m với 4 làn xe. Dự kiến tổng mức đầu tư 17.200 tỷ đồng; trong đó, phần vốn nhà nước 6.500 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.500 tỷ đồng; phần vốn sở hữu các nhà đầu tư và nguồn vốn huy động khác khoảng 10.700 tỷ đồng, chiếm 62,21%; trong đó, vốn nhà đầu tư 1.605 tỷ đồng; vốn huy động khác 9.095 tỷ đồng. Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Tháng 10/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định liên ngành vào ngày 9/11/2023 để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư. Ngày 14/10/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định thiết kế cơ sở của dự án tại Tờ trình số 8947/UBND-TTr và hiện nay các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải đang thực hiện thẩm định.

Dự án xây dựng 2 đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương là 2 đoạn cao tốc thuộc Dự án thành phần của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dài 200km, nối liền trung tâm của tỉnh Lâm Đồng với TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Hai đoạn cao tốc này đi qua các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 140 km.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu sẽ tổ chức khởi công tuyến cao tốc này trong tháng 9/2023, nhưng đã bị lỡ hẹn.

chọn
Hình ảnh đường liên kết vùng đang làm với 6 làn xe, cắt qua QL38, Vành đai 5, đến gần chùa Tam Chúc ở Hà Nam
Tuyến đường liên kết vùng, nối từ đường nối Vành đai 4 - Vành đai 5 qua QL38 đến QL21 huyện Kim Bảng, Hà Nam đang xây dựng được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021.