Trung ương sẽ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 2.000 tỷ đồng làm cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66 km (trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng chiều dài 55 km; đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai chiều dài 11 km), chiều rộng nền đường 17 m với 4 làn xe.

Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. (Ảnh: Đảng bộ TP Bảo Lộc).

Thông tin từ Báo Lâm Đồng, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã được đầu tư từ nhiều nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và hỗ trợ địa phương 2.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện dự án này.

Qua đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1). Việc đầu tư 2 Dự án này được Nhân dân Lâm Đồng và các tỉnh lân cận ủng hộ và đặt kỳ vọng rất lớn. 

Gần 3 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực triển khai hai dự án này đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, song quá trình triển khai gặp khá nhiều khó khăn nên vẫn chưa thể khởi công theo kế hoạch ban đầu, đặc biệt là đối với cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc.

Theo báo của Ban Quản lý các Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng, cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66 km (trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng chiều dài 55 km; đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai chiều dài 11 km), chiều rộng nền đường 17 m với 4 làn xe.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án này là 17.200 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước 6.500 tỷ đồng, chiếm 37,79% tổng mức đầu tư của Dự án so với Luật PPP (gồm ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng, chiếm 11,63%, ngân sách địa phương 4.500 tỷ đồng, chiếm 26%).

Phần vốn sở hữu các nhà đầu tư và nguồn vốn huy động khác khoảng 10.700 tỷ đồng, chiếm 62,21% (vốn nhà đầu tư 1.605 tỷ đồng; vốn huy động khác 9.095 tỷ đồng). 

chọn