Khang Minh Group thoái vốn một doanh nghiệp kinh doanh BĐS

HĐQT Khang Minh Group vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của công ty tại APG Energy với tổng giá trị là 67 tỷ đồng (tương đương 14,89% vốn điều lệ).

Mới đây, HĐQT CTCP Khang Minh Group (mã chứng khoán: GKM) thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP APG Energy Nghệ An với hình thức bán cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng là 67 tỷ đồng, tương đương 14,89% vốn điều lệ của APG Energy. Đây cũng là toàn bộ số vốn góp của Khang Minh tại đơn vị này, theo số liệu tại báo cáo tài chính bán niên 2022.

Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong năm nay. Công ty ủy quyền cho ông Đặng Việt Lê, Chủ tịch HĐQT, tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định.

Thông tin về APG Energy, công ty được thành lập vào tháng 11/2021, trụ sở tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tính đến hiện tại, vốn điều lệ của công ty là 450 tỷ đồng.

Đầu năm nay, HĐQT CTCP Chứng khoán APG (là cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần Khang Minh Group) thông qua phương án mua hơn 6,5 triệu cổ phần tại APG Energy với giá trị giao dịch hơn 65 tỷ đồng. Ông Lương Thành Trung được cử làm người đại diện phần vốn góp và đề cửa làm thành viên HĐQT công ty APG Energy.

Về hoạt động kinh doanh của Khang Minh Group, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận hơn 118,4 tỷ đồng, tăng 27,44%, lợi nhuận sau thuế hơn 9,6 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản hơn 638 tỷ đồng, các khoản phải thu đạt 253,2 tỷ đồng (chiếm 39,65% tổng tài sản), tài sản cố định ghi nhận 113,7 tỷ đồng (chiếm 17,82% tổng tài sản).

 

chọn
Doanh nghiệp cần làm gì trong bối cảnh thị trường khó?
Thị trường bất động sản năm 2022 đã cho thấy những biểu hiện trầm lắng rõ rệt. Năm 2023 được dự đoán khó có khả năng ổn định, phát triển nếu dòng vốn không được khơi thông. Đâu là hướng đi để các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục tồn tại và phát triển?