Tài chính Hoàng Huy giảm giá chuyển nhượng công ty con cho CRV

HĐQT của Tài chính Hoàng Huy vừa có quyết định giảm 74,3 tỷ đồng đối với thương vụ chuyển nhượng toàn bộ gần 182 triệu cổ phần (tương đương 99,98% vốn điều lệ) của công ty tại Nhà Đại Lộc cho CRV. Sau điều chỉnh, giá trị chuyển nhượng thương vụ trên giảm còn 2.388 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) vừa thông qua nghị quyết về việc giảm 74,3 tỷ đồng đối với thương vụ chuyển nhượng cổ phần của Hoàng Huy tại CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc.

Theo công ty, căn cứ chứng thư và báo cáo thẩm định giá về việc xác định giá trị phần vốn góp của Hoàng Huy tại Nhà Đại Lộc vì vậy, HĐQT Hoàng Huy đã quyết định điều chỉnh giảm giá trị chuyển nhượng đối với doanh nghiệp trên.

HĐQT công ty giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất chuyển nhượng cổ phần trước ngày 30/9.

Trước đó, ngày 25/8, Hoàng Huy đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ gần 182 triệu cổ phần (tương đương 99,98% vốn điều lệ) của công ty tại Nhà Đại Lộc cho CTCP Tập Đoàn Bất động sản CRV (công ty con của Hoàng Huy) với giá chuyển nhượng là 2.462 tỷ đồng. Như vậy, sau điều chỉnh, giá trị chuyển nhượng thương vụ trên giảm còn 2.388 tỷ đồng.

Theo Hoàng Huy, mục đích của việc chuyển nhượng này này nhằm để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản (BĐS), công ty cũng có định hướng tổ chức đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án BĐS (hoặc công ty dự án) cho CRV để doanh nghiệp này tập trung phát triển các dự án BĐS. 

Tại ngày 28/9, Hoàng Huy cũng đã có thông báo về việc tăng 87,7 tỷ đồng đối với thương vụ chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce tại TP Hải Phòng (tương ứng với tòa nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1) cho Nhà Đại Lộc, sau khi điều chỉnh, giá trị chuyển nhượng của dự án đạt hơn 977,7 tỷ đồng.

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh của công ty, trong thời gian tới, Hoàng Huy cũng có kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án Hoàng Huy New City hoặc dự án Hoàng Huy Green River cho CRV, thời gian thực hiện dự kiến là trong năm tài chính 2022 và 2023 (từ 1/4/2022 - 31/3/2024).

Bên cạnh đó, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, gia tăng giá trị đầu tư, Hoàng Huy đã thông qua kế hoạch mua thêm 45 triệu cổ phần của CRV trong năm tài chính 2022. 

chọn
Hình ảnh đường trục phía nam TP Nam Định đang xây dựng qua phường Cửa Nam và xã Nam Vân
Tuyến đường trục phía nam TP Nam Định nối tiếp cầu vượt sông Đào qua địa bàn phường Cửa Nam và xã Nam Vân (TP Nam Định) đang triển khai xây dựng.