Tài chính Hoàng Huy đặt mục tiêu lãi tăng 48%, sắp niêm yết Bất động sản CRV

Năm nay, Hoàng Huy tiếp tục thực hiện các dự án bất động sản tại Hà Nội và đặc biệt là TP Hải Phòng. Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án cho Bất động sản CRV để tập trung triển khai, phát triển.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) vừa công bố báo cáo thường niên 2021, theo đó, năm nay công ty sẽ tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư đồng loạt các dự án bất động sản tại Hà Nội và đặc biệt là TP Hải Phòng.

Về chiến lược chung và dài hạn, công ty tập trung nguồn lực vào kinh doanh bất động sản, phân phối các loại ô tô nhằm đẩy nhanh tốc độ tích tụ vốn bởi các ngành này có tỷ suất lợi nhuận cao.

Về đầu tư phát triển dự án, hiện công ty đang thực hiện các dự án như Hoàng Huy Commerce (Lê Chân, Hải Phòng) quy mô 2,6 ha, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng; dự án Hoàng Huy New City (Thủy Nguyên, Hải Phòng) quy mô 14,7 ha, tổng mức đầu tư 1.692 tỷ đồng; dự án Hoàng Huy Green River (Thủy Nguyên, Hải Phòng) quy mô 70,2, tổng mức đầu tư 13.945 tỷ đồng,...

 Dự án Hoàng Huy Commerce. (Nguồn: Hoàng Huy).

Trong năm 2022, công ty tiếp tục thực hiện các dự án trên và chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án này (hoặc công ty dự án) cho công ty con là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV để tập trung triển khai, phát triển.

Năm nay, công ty sẽ đẩy mạnh đầu tư và phát triển thương hiệu bất động sản Hoàng Huy thông qua các dự án đã triển khai và đang xúc tiến triển khai, qua đó nâng cao tỷ trọng đóng góp từ lĩnh vực bất động sản với kết quả chung của công ty.

Hoàng Huy đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng trong năm 2022, lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 48% so với thực hiện 2021. Trong năm 2023, các chỉ tiêu trên lần lượt là 4.000 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, năm 2024 là 6.000 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng.

Công ty đang đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nên kết quả hoạt động kinh doanh phụ thuộc nhiều vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, nền kinh tế còn nhiều vấn đề bất ổn và chứa đựng các rủi ro tiềm ẩn.Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút có thể ảnh hưởng tới nhu cầu mua nhà hoặc thuê văn phòng của người tiêu dùng, qua đó tạo rủi ro doanh thu, dòng tiền, hàng tồn kho, ảnh hưởng lợi nhuận và hoạt động công ty.

Bên cạnh đó, theo tài liệu họp ĐHĐCĐ vừa công bố, tới đây công ty sẽ trình đại hội thông qua mức cổ tức cho năm 2021 là 3% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận thêm 300 đồng). Dự kiến, công ty sẽ chi ra khoảng 200 tỷ đồng để thanh toán số cổ tức trên. 

Ngoài ra, Hoàng Huy cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm đồng thời tiến hành bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có một thành viên độc lập nhiệm kỳ 2022 - 2026. Đồng thời, công ty cũng sẽ miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với bà Trần Thị Hoàng Hà và bầu bà Hoàng Thị Huyên thay thế. 

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.