Khánh Hòa vẫn còn tình trạng dàn xếp đấu giá đất

Trong các cuộc đấu giá đất tại tỉnh Khánh Hòa vẫn tồn tại tình trạng dàn xếp, thỏa thuận từ trước giữa những người tham gia đấu giá, dẫn đến cuộc đấu giá không mang nhiều tính cạnh tranh.

Kết quả mức giá trúng đấu giá đất tại Khánh Hòa đa phần chỉ cao hơn mức giá khởi điểm từ 1 - 2 bước giá. (Ảnh minh họa: Báo Khánh Hòa).

Theo báo Khánh Hòa, UBND tỉnh này đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất  theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Báo cáo cho thấy, thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ đất gồm: Đất ở tại các khu, điểm dân cư để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do các xã, thị trấn quản lý để cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất sản xuất nông nghiệp. 

Công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Thông tư liên tịch số 14 ngày 4/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp.

Quỹ đất, giá khởi điểm, thời gian, địa điểm, phương án đấu giá đều được thông báo trên phương tiện truyền thông và công khai, minh bạch tại trụ sở đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá, trụ sở UBND cấp xã có quỹ đất đấu giá. 

Hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng không xảy ra các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong các cuộc đấu giá vẫn tồn tại tình trạng dàn xếp, thỏa thuận từ trước giữa những người tham gia đấu giá, dẫn đến cuộc đấu giá không mang nhiều tính cạnh tranh mặc dù số lượng người tham gia khá nhiều. Kết quả mức giá trúng đấu giá đa phần chỉ cao hơn mức giá khởi điểm từ 1 - 2 bước giá.

UBND tỉnh này đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, công bố, công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử và công khai tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã hoặc nơi triển khai thực hiện các dự án. Tất cả nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được thông tin, hạn chế hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất để trục lợi bất hợp pháp.

Trong văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Bộ hướng dẫn cụ thể về trường hợp tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Địa phương này nhận thấy công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn rất khó khăn, phức tạp. Các quy định còn bất cập, thiếu đồng bộ dẫn đến việc đấu giá quyền sử dụng đất bị điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật.

Những hiện tượng chèn ép, thông thầu, vi phạm quy chế cuộc bán đấu giá vẫn còn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Các văn bản pháp luật cũng chưa quy định cụ thể về quyền hạn và trách nhiệm của tổ giám sát cuộc bán đấu giá nền tại cuộc bán đấu giá, các thành viên được mời tham dự, giám sát không có chính kiến cụ thể. Do đó, UBND tỉnh này đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sửa đổi bổ sung quy định cụ thể về quyền hạn và trách nhiệm của tổ giám sát cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

chọn
Hình ảnh đường trục phía nam TP Nam Định đang xây dựng qua phường Cửa Nam và xã Nam Vân
Tuyến đường trục phía nam TP Nam Định nối tiếp cầu vượt sông Đào qua địa bàn phường Cửa Nam và xã Nam Vân (TP Nam Định) đang triển khai xây dựng.