Không còn Quỹ bảo trì đường bộ, chủ ô tô vẫn phải nộp phí bảo trì

Ông Lê Hoàng Minh, Chánh văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ T.Ư, cho biết trong trường hợp đề xuất bỏ Quỹ bảo trì đường bộ được thông qua, người sử dụng phương tiện vẫn phải đóng phí sử dụng đường bộ.
avatar_1566009083459

(Đồ họa: Hồng Sơn)

Liên quan đề xuất dừng hoạt động Quỹ bảo trì đường bộ của đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, ngày 16/8, ông Lê Hoàng Minh, Chánh văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ T.Ư, cho biết trong trường hợp đề xuất bỏ Quỹ bảo trì đường bộ được thông qua, người sử dụng phương tiện vẫn phải đóng phí sử dụng đường bộ.

Lý do, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đã được quy định theo luật Phí và lệ phí số 97/2015 của Quốc hội.

Theo ông Minh, việc bãi bỏ Quỹ bảo trì đường bộ chỉ mang tính chất sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hoạt động, phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành. Việc đóng phí sử dụng đường bộ của người dân và doanh nghiệp vẫn thực hiện theo luật và tiếp diễn bình thường tại các trung tâm đăng kiểm.

Phí sử dụng đường bộ sẽ được Cục Đăng kiểm VN tổng hợp nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại luật Phí và lệ phí. Ngân sách sẽ cấp lại cho Bộ GTVT phục vụ hoạt động quản lý bảo trì đường bộ.

Hôm qua 16/8, Cục Đăng kiểm VN đã có văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm, hướng dẫn chủ phương tiện tiếp tục nộp phí sử dụng đường bộ.

chọn