Kiểm tra việc quản lý nhà, kinh doanh bất động sản tại 6 địa phương

Bộ Xây dựng vừa có quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản tại 6 địa phương gồm: Bắc Giang, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An. Thời gian kiểm tra dự kiến từ tháng 6 đến tháng 11-2021.

Nội dung kiểm tra tập trung vào trình tự, thủ tục, cơ chế ưu đãi thực hiện các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu đô thị; việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở phục vụ tái định cư; khung giá bán, cho thuê nhà ở xã hội và công tác quản lý thị trường bất động sản; trình tự cấp phép dự án, việc huy động vốn của các dự án…

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương thông tin tổng quan về tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 tại thời điểm báo cáo…

chọn