Kiến nghị đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau giai đoạn 2021-2025

Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo triển khai đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021 - 2025 để kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc TP HCM - Cần Thơ).
Kiến nghị đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Di Linh).

Bộ GTVT vừa có trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cà Mau về việc đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Cụ thể, cử tri tỉnh này kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo triển khai đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021 - 2025 để kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc TP HCM - Cần Thơ).

Đồng thời, cử tri đề xuất bổ sung vào Qui hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam để đầu tư nối dài tuyến cao tốc đến Mũi Cà Mau (đầu tư sau năm 2025).

Trả lời cử tri, Bộ GTVT cho biết theo qui hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài 150km, được qui hoạch với 4 làn xe, theo lộ trình sẽ được đầu tư trong giai đoạn sau năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo cùa Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 353/TB- VPCP ngày 03/10/2019, Bộ GTVT đã rà soát lại qui hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc và đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh qui hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam (Tờ trình số 10032/TTr- BGTVT ngày 23/10/2019).

Trong đó, Bộ cho biết đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh lộ trình đầu tư tuyến cao tốc này lên giai đoạn trước năm 2030 làm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo qui định.

Đồng thời, Bộ GTVT đã giao Tổng công ty Cửu Long chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh qui hoạch, Bộ GTVT sẽ hoàn thiện thủ tục để tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội bố trí vốn triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị bổ sung qui hoạch tuyến cao tốc nối dài đến Mũi Cà Mau, trong quá trình nghiên cứu lập qui hoạch mạng đường bộ cao tốc theo qui định của Luật Qui hoạch, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo tư vấn tính toán về nhu cầu vận tải trên tuyến kết nối từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi để nghiên cứu, đề xuất việc qui hoạch tuyến đường bộ cao tốc đến Mũi Cà Mau cho phù hợp.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.