Kiến nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm đến khi ứng dụng được AI, Chat GPT vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất

HoREA cho rằng với trình độ, năng lực, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu và tình trạng khai giá mua bán nhà đất như hiện nay thì sẽ rất khó để các địa phương thực hiện việc ban hành bảng giá đất hàng năm.

Tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm, công bố công khai và áp dụng từ ngày 1/1 hàng năm. Góp ý về nội dung này, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng không nên ban hành bảng giá đất hàng năm mà chỉ nên ban hành định kỳ 3 năm hoặc 2 năm một lần.

Hiệp hội nhận định, trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần hiện nay quy định nhiều công đoạn và công việc rất chi tiết, phức tạp, mất nhiều thời gian. Vớikhối lượng công việc như vậy và trình độ, năng lực của bộ máy nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay thì chưa thể thực hiện xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm.

Nếu quy định xây dựng bảng giá đất hàng năm thì cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện sẽ phải suốt năm bận rộn, loay hoay cho việc xây dựng bảng giá đất, khó làm tròn nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

HoREA cũng chỉ ra, hiện nay Bộ Tài nguyên Môi trường đã lập được “bản đồ giá đất” cho hàng triệu thửa đất nhưng cơ sở dữ liệu đầu vào (bao gồm cả dữ liệu thuế) vẫn chưa đảm bảo tính chính xác và chưa được cập nhật kịp thời theo thời gian thực. 

Do đó, nếu quy định xây dựng bảng giá đất hàng năm thì phải có cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Chat GPT, được cập nhật theo thời gian thực, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06, liên thông đồng bộ, thống nhất với cơ sở dữ liệu lớn của quốc gia (big data).

Bên cạnh đó, phải sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, trước hết là Luật Thuế để đảm bảo cơ sở dữ liệu đầu vào về giá bất động sản, trong đó có giá đất đáng tin cậy, người dân tự giác khai đúng giá mua bán, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất. Khi ấy Nhà nước sẽ xây dựng được bản đồ giá đất đến từng thửa đất theo “vùng giá trị”. 

“Lúc đó, AI và Chat GPT sẽ làm thay con người để thực hiện khối lượng đồ sộ công việc khảo sát, so sánh, đối chiếu các số liệu.

Nhà nước có thể biết rõ ngay chỉ số giá đất trung bình tại một khu vực bất kỳ, được xác định bằng bình quân của các mức giá giao dịch thực tế của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng trên thị trường thông qua thống kê tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định.

Như vậy, Nhà nước hoàn toàn có thể kiểm soát được giá bất động sản, giá đất 24/7 để xây dựng cơ chế chính sách hoặc có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả”, HoREA nhận định.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.