Công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất tại nhiều địa phương còn chậm

Kết quả nghiên cứu trên cổng thông tin điện tử 63 tỉnh, thành phố và 705 quận, huyện, thị xã cho thấy, tính đến ngày 6/10/2022, có 41 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đăng tải công khai bảng giá đất cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2024, 389 UBND cấp huyện công khai kế hoạch sử dụng đất 2022, 345 UBND cấp huyện công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

Sáng 9/3, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) đã phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên đề “Đánh giá vòng 2 việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên môi trường điện tử năm 2022”.

Nghiên cứu vòng 2 được thực hiện từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023, nằm trong chuỗi nghiên cứu thực chứng thường niên việc thực hiện công khai thông tin đất đai ở Việt Nam của chính quyền địa phương từ năm 2021 đến nay.

Theo đó, thông qua việc rà soát cổng thông tin điện tử chính thức của 63 tỉnh, thành phố và 705 quận, huyện, thị xã trên toàn quốc, kết quả nghiên cứu cho thấy việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất trên cổng thông tin điện tử của chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện trong năm 2022 chậm cải thiện so với 2021.

 (Nguồn: UNDP, CEPEW tổng hợp).

Cụ thể, về việc công khai bảng giá đất cấp tỉnh, tính đến ngày 6/10/2022, có 41/63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (chiếm 65%) đã đăng tải công khai bảng giá đất cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 trên cổng thông tin điện tử của địa phương, tăng 22,2% so với kết quả rà soát năm 2021. Tuy nhiên, tài liệu ở một số cổng thông tin điện tử này được lưu dưới dạng tài liệu nén và lưu trữ thiếu tính hệ thống, dẫn tới khó khăn cho người sử dụng muốn tìm kiếm bảng giá đất. 

Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, tính đến ngày 6/10/2022, có 55,2%(389) huyện đã thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất 2022 trên cổng thông tin điện tử. Trong đó, có 19 đơn vị công khai ban hành đúng thời hạn (chiếm 4,9%). So sánh kết quả rà soát năm 2021 cho thấy, số lượng UBND cấp huyện thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử tăng nhẹ (khoảng 7%). 

Về việc công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất cấp huyện - nội dung mới được đánh giá vào năm 2022, tính đến hết ngày 6/10/2022, gần 49% (tương đương 345 UBND cấp huyện) đã thực hiện công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030. 

Trong đó 105 cơ quan được ghi nhận đã công khai đúng thời hạn, 116 cơ quan công khai không đúng thời hạn và 124 cơ quan không xác định được thời gian công khai. 

Về tính đầy đủ, có 171 cơ quan (chiếm 49,6%) đã đăng tải đầy đủ ba văn bản bao gồm quyết định phê duyệt, báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Kết quả ghi nhận chỉ có 53 UBND cấp huyện đáp ứng cả 5 tiêu chí đề ra bao gồm công khai thông tin, khả năng tìm kiếm, tính kịp thời, tính đầy đủ và khả năng sử dụng.

(Nguồn: UNDP, CEPEW tổng hợp).

Bên cạnh đó, tỷ lệ cơ quan nhà nước cấp huyện không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của công dân vẫn ở mức cao. Để đánh giá tỷ lệ phản hồi cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân, nhóm nghiên cứu thử nghiệm gửi thư yêu cầu cung cấp thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 tới 561 UBND cấp huyện. Tính đến ngày 21/2/2023, có 146 cơ quan đã phản hồi bao gồm 108 cơ quan phản hồi cung cấp thông tin (chiếm 19%), 6 cơ quan từ chối cung cấp thông tin (chiếm 1%), 32 phản hồi khác (chiếm gần 6%) và 415 cơ quan (tương đương 74%) không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin. 

“Việc chia sẻ thông tin không công bằng cho các nhóm đối tượng về kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất là một trong những nguyên nhân dẫn tới khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ rất lớn”, bà Ramla Khalidi, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam chia sẻ “Kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều quốc gia cho thấy, nơi nào thông tin đất đai được chia sẻ công khai, minh bạch và người dân có cơ hội cho ý kiến vào các dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất thì nơi đó kiểm soát tốt hơn nguy cơ tham nhũng liên quan đến đất đai, giảm thiểu những bức xúc liên quan đến đất đai, từ đó niềm tin của người dân với chính quyền được cải thiện”.

chọn
Khởi tố vụ án xây dựng 680 căn trái phép tại Khu dân cư Tân Thịnh của LDG
Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.