Kinh Bắc (KBC) cho công ty con vay 500 tỷ đồng

Số tiền Kinh Bắc (KBC) cho công ty con vay được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) thông qua quyết nghị việc cho công ty con CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng vay vốn 500 tỷ đồng nhằm phục vụ mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh.

Số tiền vay có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Thời hạn khoản vay tối đa ba năm kể từ ngày được thông qua. Khoản vay không có tài sản đảm bảo.

Lãi suất cho vay theo thoả thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi hoàn tất các khoản vay.

Theo KBC, CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng sở hữu 200 tỷ đồng vốn điều lệ, trong đó Kinh Bắc nắm giữ 90% cổ phần. Hoạt động chính của doanh nghiệp này là cho thuê đất đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng, cho thuê hoặc bán nhà, nhà xưởng, kinh doanh các dịch vụ khu công nghiệp, khu dân cư đô thị.

CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng là chủ đầu tư của KCN Tràng Duệ, Hải Phòng. Đây là KCN lớn và hàng đầu tại Hải Phòng với tổng diện tích 600 ha. Đến nay đã có gần 20 dự án được cấp phép và đi vào hoạt động tại KCN này, thu hút được các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Anh Quốc, Đài Loan.

Trước đó, đầu tháng 2/2021, Kinh Bắc đã phát hành riêng lẻ 4 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, dự kiến thu về 400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn hai năm với lãi suất cố định 10,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm.

Mục đích của lần phát hành này nhằm cho các công ty con vay để tăng quy mô vốn hoạt động và giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các dự án mà công ty con đang triển khai.

Về Kinh Bắc, tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của doanh nghiệp là 12.940 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với đầu năm. Trong đó, vay dài hạn tăng từ 1.222 tỷ đồng lên 4.218 tỷ đồng, bao gồm vay dài hạn ngân hàng (3.071 tỷ đồng) và phát hành trái phiếu (1.051 tỷ đồng).

Nợ vay tăng khiến chỉ số hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 0,58 vào cuối năm 2019 lên 1,22 vào cuối năm 2020. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng nhích từ 0,13 lên 0,18.

Năm vừa qua, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần 2.154 tỷ đồng, giảm 35% và lãi ròng đạt 206 tỷ đồng, giảm 78% so với năm 2019.

chọn