Lãi ròng DIC Corp tăng hơn 11% sau kiểm toán

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của DIC Corp tăng 80 tỷ đồng (tương ứng 11,3%) so với báo cáo tự lập lên 711 tỷ đồng.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam.

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của DIC Corp điều chỉnh giảm không đáng kể, đạt 2.487 tỷ đồng năm 2020. Giá vốn hàng bán giảm 20 tỷ giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng lên 640 tỷ đồng.

So với báo cáo tự lập, chi phí tài chính và doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm lần lượt 55% và 13%. Trong đó, chi phí tài chính giảm còn 57 tỷ do giảm mạnh chi phí nhượng bán các khoản đầu tư tài chính sau kiểm toán. 

Nhờ các chi phí giảm sau kiểm toán nên dù doanh thu tài chính giảm cùng chi phí bán hàng tăng song lãi sau thuế DIC Corp vẫn tăng 12,6% lên 722 tỷ đồng sau kiểm toán. Lãi ròng tăng 80 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, tương ứng 11,3%.

Lợi nhuận DIC Corp tăng 80 tỷ đồng sau kiểm toán - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất tự lập và đã kiểm toán.

So với năm 2019, lợi nhuận sau thuế của DIC Corp đã tăng 94%. EPS năm 2020 đạt 2.157 đồng. Năm 2020, DIC Corp phát sinh khoản lợi nhuận khác 612 tỷ đồng chênh lệch do đánh giá tồn kho là nguyên nhân chính giúp doanh nghiệp lãi đột biến. 

Về các chỉ tiêu tài chính, so với báo cáo tự lập, tổng tài sản của doanh nghiệp có tăng thêm 12 tỷ sau kiểm toán lên 11.814 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 4.781 tỷ đồng, tổng nợ đi vay của DIC Corp là 1.515 tỷ đồng. 

Tại ngày 31/12/2020, hàng tồn kho của doanh nghiệp là 4.395 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang. Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên ghi nhận tồn kho lớn nhất với giá trị 2.110 tỷ đồng cuối năm 2020. 

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên do DIC Corp làm chủ đầu tư, nằm ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng diện tích quy hoạch của dự án lên tới 446,92 ha, trong đó, giai đoạn 1 có tổng diện tích sử dụng đất là 192,9 ha với quy mô dân số 28.473 người. Tổng mức đầu tư dự án là 8.700 tỷ đồng.

Lợi nhuận DIC Corp tăng 80 tỷ đồng sau kiểm toán - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

Tag:
chọn