Lợi nhuận Vingroup tăng thêm 6,6% sau kiểm toán

Tập đoàn Vingroup vừa công bố BTCT hợp nhất sau kiểm toán năm 2020 ghi nhận lãi ròng đạt 5.465 tỷ đồng, tăng 338 tỷ đồng (tương ứng 6,6%) so với báo cáo tự lập.

CTCP Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2020 với doanh thu thuần không biến động đáng kể, đạt 110.490 tỷ đồng; tuy nhiên doanh thu tài chính giảm 3,4% còn 31.068 tỷ đồng.

Dù vậy, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của Vingroup vẫn tăng nhẹ 0,4% nhờ các khoản chi phí đều giảm. Trong đó, chi phí bán hàng giảm mạnh nhất 1.044 tỷ đồng so với số trên báo cáo tự lập, tương ứng 12,6%, ngoài ra chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm cũng góp phần nâng cao lợi nhuận thuần của doanh nghiệp.

Theo báo cáo soát xét, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Vingroup có giảm đi 94 tỷ đồng trong khi thu nhập thuế TNDN hoãn lại tăng 82 tỷ đồng. Kết quả là lãi sau thuế của Vingroup tăng 158 tỷ đồng sau kiểm toán, tỷ lệ tăng tương ứng 3,6%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) của doanh nghiệp tăng 6,6% lên 5.465 tỷ đồng.

Vingroup tăng 6,6% lãi ròng năm 2020 sau soát xét - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của Vingroup.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Vingroup đạt 422.504 tỷ đồng, giảm 1.764 tỷ đồng so với số trên báo cáo tự lập. Nguyên nhân chính là khoản phải thu ngắn hạn sau soát xét giảm 6%.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu tài chính khác có sự biến động như hàng tồn kho tăng 9% sau soát xét lên 62.495 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền của Vingroup cũng ghi nhận mức tăng 4,4% trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 11,5%.

Tag:
chọn
Hà Nội thông qua thành lập quận Gia Lâm
Sáng 22/9/2023, tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm.