Lãi suất ngân hàng MSB tháng 1/2023: Không ghi nhận biến động mới

Bước sang tháng 1, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng MSB không ghi nhận sự điều chỉnh mới. Theo đó, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng giao dịch tại quầy cao nhất được duy trì ở mức 9,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 1/2023

Theo khảo sát ngày 5/1, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) giữ nguyên khung lãi suất tiền gửi dành cho các hình thức gửi tiền. Theo đó, lãi suất được niêm yết cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong khoảng 6 - 9,2%/năm dành cho khách hàng cá nhân giao dịch tại quầy.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng MSB được áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 5 tháng là 6%/năm. Tương tự, ngân hàng duy trì mức lãi suất tại kỳ hạn 6 - 11 tháng là 8,3%/năm. 

Khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất không đổi là 8,6%/năm. Lãi suất ngân hàng được huy động ở mức 8,8%/năm cho các kỳ hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng.

Ngân hàng MSB niêm yết lãi suất tiết kiệm là 9%/năm và 9,2%/năm cho kỳ hạn là 24 tháng và 36 tháng, không đổi so với tháng 12/2022.

Ảnh: MSB

Lưu ý:

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm.

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn hình thức gửi tiền trực tuyến tại ngân hàng MSB với biểu lãi suất trong khoảng 6 - 9,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng. Theo đó, đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất của hình thức gửi tiền trực tuyến cao hơn 0,2 - 0,9 điểm % so với hình thức gửi tiền tại quầy ở các kỳ hạn tương ứng.

Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 1/2023

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0,0

0,0

01 tháng

6,0

6,0

02 tháng

6,0

6,0

03 tháng

6,0

6,0

04 tháng

6,0

6,0

05 tháng

6,0

6,0

06 tháng

8,3

9,2

07 tháng

8,3

9,2

08 tháng

8,3

9,2

09 tháng

8,3

9,2

10 tháng

8,3

9,2

11 tháng

8,3

9,2

12 tháng

8,6

9,3

13 tháng

8,8

9,4

15 tháng

8,8

9,4

18 tháng

8,8

9,4

24 tháng

9

9,4

36 tháng

9,2

9,4

Nguồn: MSB

Bên cạnh đó, ngân hàng MSB vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn trong tháng này như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng. Qua so sánh với tháng 12/2022, khung lãi suất của các sản phẩm tiết kiệm này không đổi.

Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác

Đơn vị tính

Rút gốc từng phần

Trả lãi ngay

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0,0

0,0

0,0

0,00

01 tháng

6,0

6,0

4,6

4,75

02 tháng

6,0

6,0

4,6

4,75

03 tháng

6,0

6,0

4,8

4,75

04 tháng

6,0

6,0

4,8

4,75

05 tháng

6,0

6,0

4,8

4,75

06 tháng

8,3

9,2

7,6

7,75

07 tháng

8,3

9,2

7,6

7,75

08 tháng

8,3

9,2

7,6

7,75

09 tháng

8,3

9,2

7,6

7,75

10 tháng

8,3

9,2

7,6

7,75

11 tháng

8,3

9,2

7,6

7,75

12 tháng

8,6

9,3

7,6

7,9

13 tháng

8,8

9,4

7,6

8,00

15 tháng

8,8

9,4

7,6

8,00

18 tháng

8,8

9,4

7,6

8,00

24 tháng

9,0

9,4

7,6

8,2

36 tháng

9,2

9,4

7,55

8,2

04 - 15 năm

   

7.55

 

Nguồn: MSB

Đơn vị tính

Hợp đồng tiền gửi

Định kỳ sinh lời

Măng non *

Ong vàng (*)

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

01 tháng

6,00

         

02 tháng

6,00

4,55

5,75

     

03 tháng

6,00

4,75

5,75

3,5

3,5

3,5

04 tháng

6,00

4,75

5,75

3,5

3,5

3,5

05 tháng

6

4,75

5,75

3,5

3,5

3,5

06 tháng

8,3

7,8

8,5

4,8

4,8

4,8

07 tháng

8,3

7,8

8,5

4,8

4,8

4,8

08 tháng

8,3

7,8

8,5

4,8

4,8

4,8

09 tháng

8,3

7,8

8,5

4,8

4,8

4,8

10 tháng

8,3

7,8

8,5

5,15

5,15

5,15

11 tháng

8,3

7,8

8,5

5,15

5,15

5,15

12 tháng

8,6

8,2

8,7

5,3

5,3

5,3

13 tháng

8,8

8,2

8,8

5,3

5,3

5,3

15 tháng

8,8

8,2

8,8

5,4

5,4

5,4

18 tháng

8,8

8,2

8,8

5,4

5,4

5,4

24 tháng

9

8,8

8,8

5,4

5,4

5,4

36 tháng

9,2

8,8

8,8

5,4

5,4

5,4

04 - 15 năm

     

5,4

5,4

 

Nguồn: MSB

chọn
Cận cảnh hàng trăm ngôi nhà cần di dời để cải tạo kênh Tẻ tại TP HCM
Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tẻ với tổng chiều dài hơn 4 km, sẽ di dời 741 căn nhà.