Lãi suất ngân hàng Sacombank điều chỉnh tăng trong tháng 9/2022

Qua khảo sát được thực hiện vào ngày 7/9, ngân hàng Sacombank đã cập nhật biểu lãi suất mới cho tháng này. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động vốn hiện tại từ 3,6%/năm đến 6,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 10/2022

Theo ghi nhận mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa điều chỉnh bảng lãi suất với nhiều kỳ hạn tăng so với tháng trước. Hiện tại, phạm vi lãi suất tiền gửi đang được triển khai trong khoảng 3,6%/năm - 6,5%/năm, lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Nguồn: Sacombank)

Theo đó, tại các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng, ngân hàng Sacombank đang triển khai các mức lãi suất tương ứng là 3,6%/năm, 3,7%/năm và 3,9%/năm. Trong đó, lãi suất của kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng đã được cộng thêm 0,1%/năm so với tháng trước.

Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng cũng vẫn sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng Sacombank chung mốc là 4%/năm.

Tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, các khoản tiền gửi được ấn định lãi suất từ 5,4%/năm đến 5,9%/năm. So với hồi tháng 8, ngân hàng Sacombank đã cộng thêm từ 0,2%/năm đến 0,45%/năm. 

Sau khi tăng 0,2 điểm phần trăm, lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng hiện đang là 5,8%/năm. 

Ngân hàng Sacombank cũng cộng thêm từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn tiền gửi kéo dài từ 13 tháng đến 36 tháng. Hiện lãi suất được áp dụng từ 6,1%/năm đến 6,5%/năm. Trong đó, 6,5%/năm đang là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng Sacombank áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng.

Riêng đối với những khoản tiết kiệm có kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm sẽ chỉ áp dụng với những khoản tiền gửi tối thiểu là 100 tỷ đồng. 

Trong trường hợp, khách hàng muốn tái tục tài khoản tiền gửi với số dư còn lại dưới 100 tỷ đồng thì ngân hàng vẫn sẽ dựa theo lãi suất hiện đang được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng cho hình thức nhận lãi cuối kỳ. 

Đối với những hình thức trả lãi khác, ngân hàng Sacombank cũng quy đổi tương ứng dựa trên hình thức trả lãi cuối kỳ. 

 

 Nguồn: Sacombank

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online

Cũng trong tháng này, ngân hàng Sacombank cũng điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn cho hình thức gửi tiết kiệm online. Theo đó, phạm vi lãi suất ngân hàng hiện đang được triển khai từ 3,9%/năm đến 7%/năm, lãi cuối kỳ. 

Hiện tại, mức lãi suất được ghi nhận tại kỳ hạn 1 tháng sau khi cộng thêm 0,1 điểm phần trăm là 3,9%/năm. 

Đối với các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng, ngân hàng Sacombank vẫn giữ nguyên mức lãi suất không đổi so với tháng trước là 4%/năm.

Cùng được điều chỉnh tăng, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng hiện đang được niêm yết lãi suất trong khoảng 5,9%/năm - 6,4%/năm, tăng từ 0,2%/năm đến 0,45%/năm.

So với tháng trước, lãi suất được triển khai cho hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng đã tăng lên 6,7%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm.

Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 6,9%/năm và 7%/năm cho hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, tăng 0,2 điểm phần trăm trong tháng này. Theo ghi nhận, 7%/năm đang là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho hình thức gửi tiền online và không có quy định nào về hạn mức tiền gửi. 

 Nguồn: Sacombank

chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.