Lãi suất ngân hàng Saigonbank tiếp tục ổn định trong 12/2021

Ngân hàng Saigonbank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi trong tháng này. Khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân ổn định trong khoảng 3,1 - 6,2%năm với kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Saigonbank tháng 1/2022

Lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng với khách hàng cá nhân

Bước sang tháng 12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vẫn duy trì phạm vi lãi suất tiền gửi dành cho cá nhân gửi tiền trong kỳ hạn 1 - 36 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ, cụ thể là trong khoảng 3,1 - 6,2%năm.

Lãi suất áp dụng cho hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,1%/năm và 3,2%/năm, các kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,4%/năm. Tiếp đến, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 - 11 tháng sẽ cùng hưởng mức lãi suất không đổi là 4,7%/năm.

Các khoản tiền gửi tại các kỳ hạn còn lại đều được ngân hàng triển khai với mức lãi suất trên 5%/năm, gồm: 5,6%/năm (12 tháng), 6,2%/năm (13 tháng) và 5,8%/năm (18 - 36 tháng). Trong đó, với mức 6,2%/năm, kỳ hạn 13 tháng ghi nhận mức lãi suất tiết kiệm cao nhất.

Khi lựa chọn các kỳ hạn ngắn ngày như 1 tuần và 2 tuần với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng cũng sẽ nhận mức lãi suất ổn định là 0,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng Saigonbank tiếp tục ổn định trong 12/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Saigonbank

Ngoài ra, Saigonbank còn đưa ra một số phương thức lĩnh lãi khác với lãi suất không đổi trong tháng này, gồm: lĩnh lãi hàng tháng (3,38 - 6,02%/năm, cao nhất là kỳ hạn 13 tháng), lĩnh lãi hàng quý (3,4 - 5,6%/năm, cao nhất là kỳ hạn 18 tháng) và lĩnh lãi trước (3,35 - 5,81%/năm, cao nhất là kỳ hạn 13 tháng).

Trong đó, ngân hàng còn triển khai thêm khoản tiết kiệm không kỳ hạn với mức lãi suất là 0,2%/năm dành cho phương thức lĩnh lãi hàng tháng.

Kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

Tiết kiệm không kỳ hạn

 

 

0,20%

 

Tiết kiệm có kỳ hạn

 

 

 

 

01 tuần

0,20%

 

 

 

02 tuần

0,20%

 

 

 

01 tháng

3,10%

 

3,10%

3,09%

02 tháng

3,20%

 

3,20%

3,19%

03 tháng

3,40%

3,40%

3,39%

3,37%

04 tháng

3,40%

 

3,38%

3,36%

05 tháng

3,40%

 

3,38%

3,35%

06 tháng

4,70%

4,68%

4,66%

4,60%

07 tháng

4,70%

 

4,65%

4,58%

08 tháng

4,70%

 

4,64%

4,56%

09 tháng

4,70%

4,65%

4,63%

4,54%

10 tháng

4,70%

 

4,62%

4,53%

11 tháng

4,70%

 

4,61%

4,51%

12 tháng

5,60%

5,49%

5,47%

5,31%

13 tháng

6,20%

 

6,02%

5,81%

18 tháng

5,80%

5,60%

5,57%

5,33%

24 tháng

5,80%

5,52%

5,50%

5,19%

36 tháng

5,80%

5,38%

5,36%

4,94%

Nguồn: Saigonbank

Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND của khách hàng tổ chức

Tương tự như phân khúc khách hàng cá nhân, lãi suất ngân hàng Saigonbank dành cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp cũng không đổi trong tháng cuối cùng của năm. Lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi với kỳ hạn 1 - 36 tháng hiện dao động trong khoảng 3 - 5%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt có mức lãi suất là 3%/năm và 3,1%/năm, kế đến là kỳ hạn 3 - 5 tháng với chung mức 3,3%/năm. Tiếp đó, lãi suất được ngân hàng huy động cho các kỳ hạn 6 - 11 tháng vẫn ổn định ở mức 4,3%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 4,6%/năm. Hiện tại, các kỳ hạn 13 - 36 tháng được triển khai với mức lãi suất cao nhất là 5%/năm.

Trường hợp có nhu cầu gửi tiết kiệm ngắn hạn trong 1 tuần hay 2 tuần và gửi không kỳ hạn, khách hàng tổ chức, doanh nghiệp sẽ hưởng mức lãi suất ngân hàng khá thấp là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất (% năm)

1. Loại không kỳ hạn

0,20%

2. Loại 01 tuần 

0,20%

3. Loại 02 tuần

0,20%

4. Loại kỳ hạn 01 tháng

3,00%

5. Loại kỳ hạn 02 tháng

3,10%

6. Loại kỳ hạn 03 tháng

3,30%

7. Loại kỳ hạn 04 tháng

3,30%

8. Loại kỳ hạn 05 tháng

3,30%

9. Loại kỳ hạn 06 tháng

4,30%

10. Loại kỳ hạn 07 tháng

4,30%

11. Loại kỳ hạn 08 tháng

4,30%

12. Loại kỳ hạn 09 tháng

4,30%

13. Loại kỳ hạn 10 tháng

4,30%

14. Loại kỳ hạn 11 tháng

4,30%

15. Loại kỳ hạn 12 tháng

4,60%

16. Loại kỳ hạn 13 tháng

5,00%

17. Loại kỳ hạn 18 tháng

5,00%

18. Loại kỳ hạn 24 tháng

5,00% 

19. Loại kỳ hạn 36 tháng

5,00%

Nguồn: Saigonbank

chọn
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Đại Kim
Có nhiều tuyến đường đang và sẽ mở theo quy hoạch qua khu đô thị mới Đại Kim kết nối với khu dân cư lân cận, đường vành đai.