Lâm Đồng đề xuất sáp nhập ba huyện Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp ba huyện gồm huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên thành một huyện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Một góc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Thông tin từ Báo Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa qua đã có văn bản báo cáo gửi Bộ Nội vụ đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 - 2025, có hai đơn vị hành chính huyện là Đạ Huoai và Cát Tiên thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Giai đoạn 2026 - 2030, có một đơn vị hành chính huyện Đạ Tẻh thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định.

Huyện Đạ Tẻh nằm ở giữa hai huyện Đạ Huoai, Cát Tiên. Huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Đạ Huoai theo Quyết định ngày 6/6/1986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp ba đơn vị hành chính huyện gồm huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên thành một đơn vị hành chính huyện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Sau khi sắp xếp, diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính huyện mới sắp xếp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (diện tích tự nhiên: 1.448 km2/850 km2, tỷ lệ 170% và quy mô dân số 146.064 người/80.000 người, tỷ lệ 182,6%).

Đối với đơn vị hành chính xã, qua rà soát, toàn tỉnh có 14/142 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2030; trong đó, giai đoạn 2023 - 2025, có hai đơn vị hành chính xã thuộc diện phải sắp xếp, gồm xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. 

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Triệu Hải thuộc huyện Đạ Tẻh vào đơn vị hành chính xã Quảng Trị.

Sau khi sắp xếp, diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính xã mới sắp xếp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (diện tích tự nhiên 86,5 km2/50 km2, tỷ lệ 173% và quy mô dân số 6.380 nguời/5.000 người, tỷ lệ 127,6%); sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Lập thuộc huyện Đơn Dương vào đơn vị hành chính liền kề (trước đây xã Quảng Lập được thành lập trên cơ sở tách từ xã Ka Đô).

chọn
Hải Phòng yêu cầu Kinh Bắc khởi công các dự án Tràng Cát, Tràng Duệ 3 vào giữa 2024
TP Hải Phòng đã yêu cầu nhà đầu tư các dự án Khu đô thị Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 tập trung thực hiện theo tiến độ, khởi công các dự án vào tháng 5 và tháng 6/2024.