Lâm Đồng triển khai 58 dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị giai đoạn 2021 - 2025

Theo kế hoạch, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 tăng thêm khoảng 5.174.449 m2, đạt khoảng 37.434.105 m2.

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định công khai kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm.

Theo nội dung Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Lâm Đồng đạt khoảng 27,1 m2 sàn/người. Đối với khu vực đô thị đạt 31,5 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 24,2 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 9 m2 sàn/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 tăng thêm khoảng 5.174.449 m2, đạt khoảng 37.434.105 m2. 

Nhà ở thương mại tăng thêm khoảng 1.081.863 m2 sàn, tương ứng 13.523 căn. Theo kế hoạch, có 58 dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị tổng quy mô 1.980,17 ha dự kiến triển khai trong giai đoạn này. Trong đó TP Đà Lạt có 5 dự án, TP Bảo Lộc có 15 dự án, huyện Lạc Dương có 4 dự án, huyện Di Linh có một dự án, huyện Lâm Hà có 10 dự án, huyện Đạ Tẻh có 4 dự án, huyện Đam Rông có 7 dự án, huyện Đức Trọng có 7 dự án, huyện Đạ Huoai có hai dự án, huyện Đơn Dương có một dự án, huyện Cát Tiên có hai dự án.

Lâm Đồng triển khai 58 dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh 1.

Lâm Đồng dự kiến xây dựng thêm khoảng 1.081.863 m2 sàn nhà ở thương mại, tương ứng 13.523 căn. (Ảnh chụp màn hình).

Diện tích nhà ở xã hội dự kiến có thêm khoảng 134.000 m2 sàn từ 11 dự án có tổng quy mô diện tích 47,87 ha. Trong số này có tới 9 dự án tại TP Đà Lạt. TP Bảo Lộc và huyện Đức Trọng mỗi địa phương có một dự án.

Cụ thể, có 114.000 m2 sàn là nhà ở cho cán bộ, công chức; tương ứng khoảng 1.900 căn. Nhà ở công vụ cho đối tượng là giáo viên, cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân, quân đội nhân dân có khoảng 6.000 m2 sàn, tương ứng khoảng 100 căn. Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là khoảng 9.600 m2 sàn. Nhà ở cho học sinh, sinh viên có khoảng 4.400 m2 sàn.

Đối với nhà ở tái định cư, đến năm 2025 dự kiến có thêm ba dự án, tổng quy mô 1,76 ha tại TP Đà Lạt. Diện tích nhà ở tái định cư toàn tỉnh tăng thêm 42.240 m2 sàn, tương đương khoảng 704 căn. 

Nhà ở do nhân dân tự đầu tư xây dựng khoảng 3.916.346 m2 sàn, tương ứng 55.948 căn.

Lâm Đồng phấn đấu tỷ lệ nhà ở kiên cố trên địa bàn tỉnh đạt 95%. Trong đó tại đô thị đạt tỷ lệ 97%, tại nông thôn đạt tỷ lệ 93%, không còn nhà ở đơn sơ.

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.