Lâm Thao, Phú Thọ đấu giá 114 ô đất, từ 250 triệu đồng/ô

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Lâm Thao. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh, địa chỉ: tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cầm, TP Việt Trì, Phú Thọ, điện thoại: 02103818999.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 114 ô đất tại khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các ô đất có diện tích từ 90 m2 đến 160m2/ô, giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng đến 2,7 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước 40 triệu đồng/ô đất. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem tài sản từ ngày 16/3 đến ngày 17/3.

Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 16/3 đến ngày 30/3 trong giờ hành chính tại UBND xã Tiên Kiên và Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh.

Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh trước ngày 30/3.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 42410000272756 của Công ty đấu giá Hợp danh Anh Minh mở tại BIDV chi nhánh Phú Thọ từ ngày 30/3 đến ngày 1/4.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 2/4 tại Hội trường UBND xã Tiên Kiên.

chọn
Tiến độ dự án Artisan Park của Gamuda Land tại Bình Dương
Artisan Park nằm tại phường Hòa Phú, cửa ngõ của trung tâm thành phố mới Bình Dương, do Công ty TNHH Gamuda Land Bình Dương làm chủ đầu tư.