Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (29/5 - 4/6): Nhiều ấp bị mất điện tại huyện Kế Sách

Theo lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tuần này (29/5 - 4/6), huyện Kế Sách dự kiến sẽ cúp điện từ sáng đến chiều tại nhiều ấp.

Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (29/5 - 4/6)

Theo Tổng công ty Điện lực Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, huyện Cù Lao Dung, huyện Long Phú, huyện Kế Sách, huyện Mỹ Xuyên, huyện Thạnh Trị và huyện Trần Đề sẽ bị mất điện trong tuần mới. 

Lịch cúp điện chi tiết xem ngay dưới đây: 

Lịch cúp điện thành phố Sóc Trăng

Công ty Điện lực Sóc Trăng ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này

Lịch cúp điện thị xã Ngã Năm

Theo Công ty Điện lực thị xã Ngã Năm: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 7:30 13:00 Ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới
30/5/2023 7:30 11:30 Một phần khóm Vĩnh Mỹ, phường 3
1/6/2023 7:30 14:00 Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới

Lịch cúp điện thị xã Vĩnh Châu

Theo Công ty Điện lực thị xã Vĩnh Châu: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 17:00 Một phần các ấp Hòa Giang, Thạch sao, Nguyễn Út, xã Hòa Đông
30/5/2023 8:00 17:00 Một phần khóm Huỳnh Thu, Nguyễn Út, phường Khánh Hòa
30/5/2023 8:00 14:00 Một phần phường 2 và một phần xã Lạc Hòa
31/5/2023 9:00 12:00 Một phần xã Hòa Đông

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực huyện Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 15:00 Ấp Trà Canh, xã Thuận Hòa
30/5/2023 8:00 12:00 Ấp Kinh Mới, xã An Ninh
30/5/2023 13:00 17:00 Ấp Hòa Quới, xã An Ninh
31/5/2023 7:30 16:30 Ấp An Trạch, Phước Thuận, xã An Hiệp, Phú Tân
31/5/2023 8:00 14:00 Ấp Mỹ Tân, xã Thiện Mỹ

Lịch cúp điện huyện Cù Lao Dung

Theo Công ty Điện lực huyện Cù Lao Dung: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 7:30 10:00 Một phần ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
29/5/2023 8:00 11:00 Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây
29/5/2023 9:00 12:00 Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3
29/5/2023 10:30 15:30 Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây
29/5/2023 12:30 17:00 Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3
30/5/2023 8:00 14:30 Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nan
30/5/2023 8:00 13:30 Một phần ấp Phước Hòa A
31/5/2023 8:00 13:30 Một phần ấp Chợ

Lịch cúp điện huyện Long Phú

Theo Công ty Điện lực huyện Long Phú: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 16:00 - Một phần ấp Cái Quanh, ấp Cái Đường, ấp Tân Hội, ấp Cái Xe thuộc xã Tân Thạnh
- Một phần ấp 4 thuộc xã Châu Khánh
- Một phần ấp Sóc Mới, ấp Bưng Thum, ấp Bưng Tròn thuộc xã Long Phú
- Một phần ấp 4, thị trấn Long Phú
- Toàn khu vực xã Tân Hưng
31/5/2023 7:30 15:30 Ấp Phụng Sơn xã Song Phụng
31/5/2023 8:00 15:30 Ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi

Lịch cúp điện huyện Kế Sách

Theo Công ty Điện lực huyện Kế Sách: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 16:30 - Ấp An Khương, An Ninh 1
- Ấp Bưng Túc, xã kế Thành
- Ấp An Nhơn, An Hòa
- Ấp An Tấn, An công thuộc xã An Lạc Tây
- Một phần ấp Đại An, xã Thới An Hội
31/5/2023 7:30 16:30 - Ấp 10, xã Trinh Phú
- Một phần ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội
31/5/2023 8:00 16:30 Ấp 3 và một phần ấp An Nghiệp, Phú Tây thuộc xã An Mỹ

Lịch cúp điện huyện Mỹ Xuyên

Theo Công ty Điện lực huyện Mỹ Xuyên: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 16:30 - Một phần các ấp Sóc Bưng, Phú Thành thuộc xã Thạnh Phú
- Một phần các ấp Hòa Khanh, ấp Ngọn thuộc xã Thạnh Quới
31/5/2023 8:00 14:30 Một phần các ấp khu 1, 2, 3, 4, Sóc Bưng thuộc xã Thạnh Phú

Lịch cúp điện huyện Thạnh Trị

Theo Công ty Điện lực huyện Thạnh Trị: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 16:30 Một phần ấp 3, thị trấn Phú Lộc
29/5/2023 12:00 17:30 Một phần ấp 23, xã Vĩnh Thành
30/5/2023 8:00 16:30 Một phần các ấp Bào Cát, thị trấn Hưng Lợi
Một phần ấp Quang Vinh, xã Châu Hưng
Một phần ấp Trà Ban 1, xã Vĩnh Lợi
31/5/2023 8:00 16:30 Một phần ấp Tà Điếp C2, xã Thạnh Trị

Lịch cúp điện huyện Trần Đề

Theo Công ty Điện lực huyện Trần Đề:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
30/5/2023 8:00 16:00 Một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú
31/5/2023 7:00 17:30 Một phần ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng
1/6/2023 8:00 15:30 Một phần xã Thạnh Thới An

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tú

Công ty Điện lực Mỹ Tú ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện. 

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tại đây: Lịch cúp điện Sóc Trăng

chọn
Đèo Cả lấn sân bất động sản, bắt tay 4 doanh nghiệp làm khu đô thị gần 7.400 tỷ đồng ở TP Bắc Giang
Dự kiến từ tháng 9/2024, liên danh REQ - Thành Lợi - Lan Hạ - Đèo Cả - Tân Thành sẽ bắt đầu thi công các hạng mục tại Khu đô thị phía Tây Nam TP Bắc Giang. Theo chủ trương được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án này là 7.387 tỷ đồng.