Lợi nhuận Licogi 14 lao dốc do chi phí tài chính tăng cao

Licogi 14 báo lãi sau thuế năm 2022 giảm 62%, đạt 19 tỷ đồng, tương đương thực hiện chỉ 7,5% mục tiêu lãi năm. Đây là năm ghi nhận lợi nhuận thấp nhất trong 8 năm gần đây của doanh nghiệp.

CTCP Licogi 14 (mã chứng khoán: L14) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 44,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu trong quý chủ yếu đến từ trao đổi hàng hóa (43 tỷ đồng).

Giá vốn hàng bán giảm 21%, biên lợi nhuận tăng, lợi nhuận gộp của Licogi 14 ghi nhận mức tăng 41% so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu tài chính của công ty giảm 44%, còn 1,4 tỷ đồng do giảm khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay. Bên cạnh đó, các khoản chi phí như chi phí bán hàng và chi phí quản lý của công ty cũng lần lượt tăng lần lượt 40% và 33%.

Song, Licogi 14 báo lãi sau thuế quý IV/2022 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 34,6 tỷ đồng.

 KDKD quý IV/2022 của Licogi 14. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Theo công ty giải trình, đến cuối quý IV/2022 khi giá thị trường tốt, công ty đã bán và hoàn nhập khoản trích lập dự phòng từ quý II và quý III/2022, do vậy, lợi nhuận tăng từ khoản đầu tư tài chính trong quý này là hơn 25 tỷ đồng. 

Ngoài ra, công ty cho biết, doanh thu bất động sản tồn kho quý IV/2022 tăng hơn so với cùng kỳ đạt 5,8 tỷ đồng làm cho lợi nhuận bất động sản tăng 2,3 tỷ đồng. Đây là hai nguyên nhân chính làm tăng lợi nhuận quý IV/2022.

Lũy kế năm 2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu thuần 173,5 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng, giảm 62% (chủ yếu do trích dự phòng giảm giá hơn 43,5 tỷ đồng các khoản đầu tư ngắn và dài hạn).

Kết quả kinh doanh trên cách xa mục tiêu doanh thu 569 tỷ đồng và lãi sau thuế 254 tỷ đồng công ty đặt ra hồi đầu năm.

Liên quan đến dòng tiền của doanh nghiệp, tại ngày thời điểm cuối quý IV/2022, dòng tiền kinh doanh của công ty âm hơn 69,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là dương 29,4 tỷ đồng do các khoản tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ; chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và chi khác cho hoạt động kinh doanh tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 160,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 39,6 tỷ đồng, chủ yếu do giảm gấp đôi tiền chi đầu tư gửi ngân hàng có kỳ hạn. 

Về phần tài sản của Licogi 14, cuối quý IV, tổng tài sản của công ty đạt 566,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. 

Trong đó, công ty đang có 166,5 tỷ đồng khoản hàng tồn kho, tăng 39% so với đầu năm, phần lớn do tăng khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (đạt 166,2 tỷ đồng). Bên cạnh đó, công ty cũng có gần 164,3 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 111,5%, chủ yếu nhờ tăng khoản tiền mặt (25,4 tỷ đồng) và ghi nhận mới 116 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Ngược chiều, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tính tới cuối quý IV của công ty giảm gần 70% còn 63,2 tỷ đồng do giảm khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Về phần các khoản nợ tài chính, dư nợ tài chính tại thời điểm cuối quý IV của công ty đạt 25 tỷ đồng, tăng 131,5% so với đầu năm, trong đó, nợ dài hạn đạt 10,7 tỷ đồng đều là từ các khoản vay ngân hàng.

chọn