Lợi nhuận quý III của IDICO tăng gấp đôi cùng kỳ nhờ ghi nhận doanh thu một lần tại 4 dự án KCN

Theo BCTC quý III của IDICO, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 1,28 lần và 2,1 lần so với cùng kỳ, nhờ ghi nhận doanh thu một lần tại  tại các dự án KCN Phú Mỹ , Phú Mỹ 2 mở rộng, Hựu Thạnh và Mỹ Xuân B1 - Conac.

Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần tăng 128% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 2.053 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 210%, đạt 614 tỷ đồng.

IDICO cho biết, lợi nhuận trong kỳ tăng là nhờ ghi nhận doanh thu các hợp đồng cho thuê đất tại các dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hựu Thạnh và Mỹ Xuân B1 - Conac. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận doanh thu thuần 7.034 tỷ đồng, tăng 119%. 

Sau khi trừ các chi phí, giá vốn, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của công ty đạt 2.948 tỷ đồng, tăng 326%, lợi sau thuế đạt 2.365 tỷ đồng, tăng 338% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, IDICO đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.333 tỷ đồng, như vậy, sau 3 quý kinh doanh, IDICO đã vượt 1,3% mục tiêu lợi nhuận năm.

 KQKD 9 tháng đầu năm của IDICO. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Tính tới cuối quý III, tổng tài sản của IDICO đạt 16.215 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

IDICO cũng ghi nhận 5.335 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng 16%, chủ yếu do tăng chi phí tại khu dân cư (KDC) nhà ở công nhân Khu công nghiệp (KCN) Hựu Thạnh (601,7 tỷ đồng), nhà máy thủy điện Đăk Mi 3 (222,8 tỷ đồng), dự án Khu đô thị Bắc Châu Giang Hà Nam (257,3 tỷ đồng), KCN Quế Võ 2 (148,3 tỷ đồng),... và ghi nhận thêm 13,5 tỷ đồng chi phí tại nhà xưởng KCN Hựu Thạnh.

Mặt khác, khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn giảm 34% còn 4.108,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm mạnh tiền nhận trước tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, cũng như giảm tại các Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hựu Thạnh và Mỹ Xuân B1 - Conac đã ghi nhận doanh thu trong quý III vừa qua. 

Về nợ tài chính của IDICO, tổng nợ của công ty tới cuối quý III, đạt 3.708 tỷ đồng, giảm 175 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn là các khoản vay từ ngân hàng thương mại nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. 

chọn
Becamex TDC lên kế hoạch lợi nhuận tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, hủy chia cổ tức 2022
Năm 2023, Becamex TDC đặt mục tiêu doanh thu giảm 52,5% so với cùng kỳ, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gần 300%. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến thu về 465 tỷ đồng từ bán sản phẩm từ 3 dự án tại Bình Dương trong năm nay.