Long An dự kiến giải phóng mặt bằng gần 1.000 ha đất cho các dự án hạ tầng giao thông trong năm nay

Long An dự kiến thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thu hồi gần 1.000 ha đất để thực hiện các dự án như vành đai 3, ĐT823D, ĐT830E, ĐT822B... nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin từ Báo Long An, năm nay, tỉnh dự kiến thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thu hồi gần 1.000 ha đất để thực hiện các dự án nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, ba tháng năm nay, tỉnh đã chi trả bồi thường, GPMB được gần 60 ha; trong đó, dự án đầu tư công trên 27 ha và dự án đầu tư ngoài ngân sách gần 32 ha.

Theo UBND tỉnh, công tác bồi thường GPMB được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi thường, GPMB sát với thực tế, trọng điểm; trong đó, tập trung hoàn thành mặt bằng cho các dự án đường vành đai 3, ĐT823D, ĐT830E, ĐT822B, đường vành đai TP Tân An và các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp huyện...

Tỉnh sẽ căn cứ vào quy hoạch của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 được phê duyệt để từ đó xây dựng kế hoạch tạo quỹ đất sạch phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Về công tác bồi thường, GPMB, ngày 4/11/2021, Tỉnh ủy Long An đã ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường GPMB, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (gọi tắt là Nghị quyết số 25). 

Nghị quyết đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường còn tồn đọng; dự kiến hoàn thành bồi thường, GPMB khoảng 4.000 ha đất để phát triển kinh tế xã hội, trong đó, tập trung các dự án trọng điểm, đột phá, các dự án tạo quỹ đất sạch và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới.

Mặt khác, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến hoàn thành bồi thường, GPMB tối thiểu 5.000 ha đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thống kê của ngành chức năng từ khi thực hiện Nghị quyết số 25 đến nay, toàn tỉnh Long An đã chi trả bồi thường được gần 700 ha. Trong đó, năm 2022 đã chi trả gần 500 ha (tăng hơn 112 haso với năm 2021). 

chọn
TS Cấn Văn Lực: 'Thị trường bất động sản không khủng hoảng mà đang thanh lọc'
Theo chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực, Thị trường bất động sản hiện nay không hề khủng hoảng. Nếu có thì chỉ khủng hoảng niềm tin chứ không phải khủng hoảng thị trường. Những cơ sở để khẳng định thị trường đang dần hồi phục đã xuất hiện.