Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng được lập ra để chứng minh việc xác nhập tài sản đã được diễn ra một cách hợp pháp và dưới sự tự nguyện của đôi bên.

Khi một bên vợ hoặc chồng muốn nhập tài sản là nhà ở, quyền sử dụng đất và các tài sản khác có giá trị lớn thuộc sở hữu riêng của mình vào khối tài sản chung của vợ chồng thì cần làm theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Hôn nhân và Gia đình, tức là bạn cần thành lập một văn bản thỏa thuận hợp pháp có chữ ký của cả vợ và chồng (chứ không bằng thỏa thuận miệng).

Hãy cùng tham khảo mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng theo bản hiện hành nhất trong bài viết dưới đây.

Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Một văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng sẽ phải bao gồm những thông tin quan trọng sau:

- Thông tin người vợ

- Thông tin người chồng

- Thời gian kết hôn

- Thông tin về tài sản riêng của vợ hoặc chồng

- Thỏa thuận về nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

- Cam kết của đôi bên

- Thông tin về thời gian, số phòng công chứng và hiệu lực của văn bản thỏa thuận

- Chữ ký của đôi bên

Tải bản mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng chuẩn nhất tại đây: 

Định nghĩa tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

Trong Luật Hôn nhân - Gia đình, có hai loại tài sản là tài sản chung và tài sản riêng. 

- Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng - Ảnh 2.

Nguồn: istockphoto

- Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Ngoài ra còn có tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Vậy khi nào tài sản riêng được nhập vào khối tài sản chung? Đáp án là khi vợ chồng thỏa thuận để đưa tài sản riêng thành tài sản chung. Tuy nhiên, khi tiến hành việc này phải sử dụng đến mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung để mọi thủ tục được hợp pháp về mặt pháp luật.

Trình tự, thủ tục công chứng bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Dưới đây là các bước để bạn tiến hành công chứng bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công chứng

- Vợ, chồng nộp hồ sơ đã chuẩn bị ở trên cho Công chứng viên và trình bày yêu cầu cần công chứng.

- Khi tiếp nhận yêu cầu công chứng, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 2: Thực hiện công chứng

- Công chứng viên phải kiểm tra dự thảo thỏa thuận hoặc soạn sẵn nội dung thỏa thuận sau đó vợ, chồng đọc lại nội dung được soạn, sửa lại nội dung nếu chưa đúng theo yêu cầu.

- Công chứng viên hướng dẫn vợ, chồng ký vào từng trang của thỏa thuận.

- Công chứng viên yêu cầu các bên xuất trình bản chính các giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu.

- Ghi lời chứng, ký và đóng dấu.

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC, phí công chứng của văn bản thỏa thuận này bao gồm phí công chứng là 40.000 đồng và thù lao công chứng do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức trần do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng - Ảnh 3.

Nguồn: istockphoto

Nghĩa vụ tài chính khi sáp nhập tài sản riêng thành tài sản chung

Khi nhập tài sản riêng là nhà, đất vào khối tài sản chung vợ chồng thì bạn cần lưu ý những khoản chi phí và thuế sau:

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Trường hợp việc nhập tài sản riêng (là nhà và quyền sử dụng đất) của chồng thành tài sản chung của vợ chồng không phải là chuyển nhượng hay cho tặng bất động sản không phát sinh thu nhập, do đó không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trường hợp việc nhập tài sản riêng (là nhà và quyền sử dụng đất) của chồng thành tài sản chung của vợ chồng là chuyển nhượng  hay cho tặng bất động sản thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 4 Luật Thuế TNCN 2007.

Về lệ phí trước bạ (LPTB)

Theo quy định tại Điều 2, 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì trường hợp nhập tài sản riêng của chồng vào tài sản chung của vợ chồng không thuộc trường hợp được miễn LPTB.

chọn