Nhiều dự án nhà ở trên địa bàn TP Đà Lạt chậm tiến độ

Hiện nay trên địa bàn TP Đà Lạt đang có nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở xã hội gặp vướng mắc, tồn đọng kéo dài do nguyên nhân chủ yếu là công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo tiến độ.
Nhiều dự án nhà ở trên địa bàn TP Đà Lạt chậm tiến độ - Ảnh 1.

Nhiều dựa án nhà ở tại TP Đà Lạt gặp vướng mắc trong vấn đề giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Loạt dự án khu đô thị, khu dân cư chậm tiến độ

Mới đây, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có văn bản số 220/SXD-KTXDQLN ngày 28/1/2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về các vướng mắc, tồn đọng kéo dài liên quan đến các dự án khu dân cư, nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Lạt.

Theo đó trên địa bàn đang có các dự án khu đô thị, khu dân cư, chung cư tái định cư, nhà ở xã hội chậm tiến độ: Khu đô thị đường Nguyễn Hoàng (khu đô thị đường Nguyễn Hoàng, phường 7, TP Đà Lạt; khu dân cư - tái định cư đường Cao Bá Quát; khu dân cư - tái định cư Nguyên Tử Lực (Trần Anh Tông, phường 8); khu dân cư số 1 phường 8; khu dân cư - tái định cư 5B; dự án xây dựng chung cư tái định cư (lô số 1, khu quy hoạch An Sơn, phường 4); chung cư tái định cư Nguyên Tử Lực; nhà ở xã hội Sào Nam (khu C3, phường 11); nhà ở xã hội CC5 (khu quy hoạch 5B, phường 4); nhà ở xã hội khu dân cư đồi An Tôn (phường 5).

Đa số các dự án khu đô thị, khu dân cư đã được xác định vị trí, diện tích, phê duyệt quy hoạch từ trước năm 2014. Một số dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đa số chậm tiến độ.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nguyên nhân chủ yếu là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo tiến độ. Đa số nhà đầu tư chưa thực sự tích cực, quyết liệt để đồng hành cùng chính quyền địa phương huy động nguồn lực tài chính cho công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ các dự án phụ thuộc rất nhiều vào nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, phần lớn các đồ án quy hoạch được phê duyệt trước năm 2014, đến ngày 12/5/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 704/QĐ-TTg điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 dẫn đến việc phải rà soát, cập nhật, điều chỉnh các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt để phù hợp với quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận.

Đối với các dự án chung cư tái định cư, nguồn vốn ngân sách còn khó khăn nên chưa thể bố trí để tổ chức thực hiện. UBND TP Đà Lạt cũng đã nhiều lần đề xuất nguồn kinh phí thực hiện, chưa được xem xét.

Trong khi đó, đối với các dự án nhà ở xã hội, các vị trí quỹ đất này đa số chưa được đền bù giải phóng mặt bằng và một số vị trí phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch để tổ chức thực hiện. Việc chuẩn bị quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư gặp khó khăn vì nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa bố trí đảm bảo thực hiện.

Ngoài ra, chỉ tiêu quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội (mật độ xây dựng, tầng cao) thấp, một số vị trí chỉ cho phép xây dựng công trình từ 2 - 3 tầng, do đó chưa phát huy được hiệu quả quỹ đất, dẫn đến đầu tư kém hiệu quả, khó thu hút đầu tư.

Thu hồi dự án với nhà đầu tư vi phạm quy định

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị một số giải pháp.

Trong đó, đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đã có Quyết định chủ trương đầu tư; Sở Xây dựng đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp kiểm tra, rà soát tiến độ, năng lực triển khai của nhà đầu tư.

Trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm các quy định về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thu hồi giao nhà đầu tư khác có năng lực để thực hiện trong trường hợp. Đồng thời, thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đề xuất hướng giải quyết đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đôn đốc tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở đề xuất dự án đầu tư đối với các dự án được tài trợ kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch.

Với hai dự án xây dựng chung cư tái định cư, theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, sử dụng 388 tỷ đồng nguồn ngân sách để đầu tư, xây dựng nhà ở tái định cư. Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh giao UBND TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đề xuất dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn ngân sách Nhà nước; bao gồm phương án di dời các hộ dân đang được bố trí tạm cư, kinh phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định, tổ chức thực hiện trong quý I năm nay.

Với các dự án nhà ở xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước phải chuẩn bị quỹ đất sạch làm cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương. Do đó, Sở Xây dựng đề xuất, đối với hai dự án Sào Nam và CC5 chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao UBND TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức lập, trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, khái toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án chưa có quy hoạch, Sở đề xuất giao UBND TP Đà Lạt phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch phân khu phù hợp với quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận, hoàn thành trong quý I năm nay. 

Đối với vị trí quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội đồi An Tôn tại khu dân cư đồi An Tôn đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và có quy hoạch chi tiết, kiến nghị UBND tỉnh giao UBND TP Đà Lạt đề xuất dự án đầu tư chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư (không có nhà đầu tư) làm cơ sở để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành trong quý I.

chọn