Ninh Bình tăng vốn cho tuyến đường Đông - Tây lên gần 2.000 tỷ đồng

Do phát sinh chi phí trong thực hiện giải phóng mặt bằng, tuyến đường Đông - Tây tỉnh Ninh Bình đã tăng tổng mức đầu tư thêm 428 tỷ đồng, lên thành 1.914 tỷ đồng.

(Ảnh: Báo Ninh Bình).

Vừa qua, HĐND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I).

Theo Nghị quyết, duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh quản lý: dự án nhóm A với tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 1.914 tỷ đồng (tăng 428 tỷ đồng do phát sinh chi phí trong thực hiện giải phóng mặt bằng và giảm một số chi phí trong tổng mức đầu tư);

Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh: Ngân sách trung ương là 500 tỷ đồng bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Ngân sách tỉnh là 1.414 tỷ đồng, trong đó 986 tỷ đồng đã bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 428 tỷ đồng bố trí từ nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Thời gian thực hiện sau điều chỉnh là 2021 - 2026. Tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh gồm 5 giai đoạn: Phê duyệt chủ trương đầu tư, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát (Năm 2021); Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khởi công công trình, thi công phần nền đường (Năm 2022); Lập và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh; tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công phần nền, mặt đường, phần cầu, cống trên tuyến (Năm 2023); Tiếp tục thi công phần nền, mặt đường, phần cầu, cống trên tuyến (Năm 2024); Thi công các hạng mục còn lại, hoàn thành dự án (Năm 2025 - 2026).

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.