Nợ vay chiếm phần lớn nguồn vốn của Thép Vicasa,chi phí lãi vay cao kéo lãi quý II giảm 98%

Theo Công ty Thép Vicasa, sản lượng liên tục giảm, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng tăng kéo lợi nhuận quý II của công ty giảm 98% so với cùng kỳ. Tại thời điểm cuối quý II, chiếm phần lớn tổng nguồn vốn của công ty là ba khoản vay ngân hàng.

CTCP Thép Vicasa - Vnsteel (mã chứng khoán: VCA) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần 504 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Theo công ty, sản lượng liên tục giảm trong quý, giá hàng hóa biến động liên tục, tỷ lệ tăng của giá bán thấp hơn so với với giá vốn. Qua đó, công ty báo lỗ thuần 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 31,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết vốn lưu động tích lũy thấp nên thường xuyên phải vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó chi phí tài chính cao, cùng với việc không có cảng, phải chi nhiều cho chi phí vận chuyển, thuê cảng xuất hàng nên chi phí bán hàng cao.

Nhờ khoản hoàn nhập dự phòng cao gấp 1,8 lần cùng kỳ giúp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, công ty báo lãi sau thuế 502 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ. 

KQKD 6 tháng đầu năm của Thép Vicasa - Vnsteel. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp). 

Lũy kế nửa đầu năm, công ty đạt 1.357 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ và lãi sau thuế 9,4 tỷ đồng, giảm 77%. Con số này tương đương hoàn thành lần lượt gần 50% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lãi mà công ty đề ra.

Trong kỳ, nhờ tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 36 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 233 tỷ đồng, qua đó, dòng tiền tuần trong kỳ cũng âm 7,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 42 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt gần 597 tỷ đồng, tăng khoảng 18 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm hơn 70% là giá trị tồn kho 423 tỷ đồng, phần lớn là tồn kho thành phẩm và nguyên liệu, vật liệu. 

Về phần nguồn vốn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của công ty là từ các khoản nợ tài chính ngắn hạn 285 tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm, gồm ba khoản vay có kỳ hạn dưới 12 tháng từ các ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank. Con số này cũng cao gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý II. 

 

 

chọn